Dweud eich dweud

Mae'r Ymddiriedolaeth yn gwneud penderfyniadau am ddyfodol y BBC er budd rhai sy'n talu ffi'r drwydded. Fel rhan o hyn, rydym yn gyson yn cynnal ymgynghoriadau agored ar bynciau sy'n cael eu hystyried gennym. Mae'r rhain gan amlaf yn ymwneud ag un o wasanaethau'r BBC, er y gallant ymwneud â materion eraill fel datganiadau polisi ynghylch y ffordd mae'r BBC yn gweithredu. Mae'r ymgynghoriadau hyn ar ffurf holiadur fel arfer sy'n ein galluogi i ofyn cwestiynau penodol i'r cyhoedd cyn i ni wneud penderfyniad. Bydd pob sylw a gawn yn cael ei hystyried.

Isod, cewch ddolenni i'r ymgynghoriadau rydym yn eu cynnal ar hyn o bryd. Fe welwch hefyd adroddiadau a gyhoeddwyd gennym sy'n nodi manylion yr hyn y gwnaethom ofyn i Fwrdd Gweithredol y BBC ei wneud mewn ymateb i sylwadau gan y cyhoedd.