Fframwaith cwynion

Un o swyddogaethau'r Ymddiriedolaeth yw sefydlu'r fframwaith cwynion cyffredinol a'r gweithdrefnau cysylltiedig, gan nodi sut dylid delio â chwynion i'r BBC. Mae'r Fframwaith yn nodi bod rhaid i reolwyr y BBC ymdrin â'r cwynion yn y lle cyntaf, heblaw am gwynion am yr Ymddiriedolaeth ei hun. Swyddogaeth yr Ymddiriedolaeth yn y broses hon yw ystyried apeliadau gan y rheini sy’n cwyno os ydynt yn anfodlon â’r ymatebion y maent wedi’u cael gan reolwyr y BBC.

Gan ddefnyddio'r dolenni isod gallwch gael manylion y prosesau cwynion ac apeliadau ar gyfer gwahanol fathau o gwynion i'r BBC ynghyd â dolen i arolwg yr Ymddiriedolaeth o'r fframwaith cwynion yn 2012.