Bashkëbisedim në Grup për Kupën e Botës

Një pamje e jona se çfarë mendojnë tifozët për Kupën e Botës. Drejtëpërdrejtë!

Si pjesë e mbulimit nga BBC-ja të Kupës së Botës ne ju sjellim një ngjarje shumë-gjuhëshe duke përdorur Google Translate, një makinë shërbimi automatik përkthimi, për të parë se si interneti mundet të rrëzojë barrierat e gjuhës. Komunikoni me folës në arabisht, kinezisht, anglisht, persisht, suahili, rusisht, shqip, portugalisht dhe spanjisht nga e gjithë bota.

Pse e bëjmë këtë bisedë për Kupën e Botës?

  Tani po diskutojmë

  Në shqip Përkthim automatic nga programi Google Translate

  Original

  Vendi i kontribuesit

  Shihni më shumë mesazhe

  BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external internet sites.

  This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.