King's English
  Intro 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

  Elvis Presley
 
VOCABULARY
record shop - dyqan disqesh gramafoni
to devote - kushtoj, përkushtoj
childhood - fëmijëri
massive - i/e jashtëzakonshëm/shme, shumë i/e madh/e
in excess of - shumë më tepër se
CD (compact disc) - kompakt disk
vinyl - pllakë vinili
EP (extended play) - pllakë e zgjeruar
45s - pllakë/disk gramafoni që bën 45 rrotullime në minutë
virtually - pothuaj
most prized possession - gjëja më e shtrenjtë që zotëroj, gjëja më e çmuar për mua
Easter - Pashkët
Christmas - Krishtlindjet
card - këtu: kartolinë
vice versa - anasjelltas
Grandma - gjyshe
fortunate, lucky - me fat, faltum/e
pulled out - këtu: u zgjodh. Pull out - nxjerr (siç nxirren numrat e llotarisë)
mailing list - listë e njerëzve të cilëve u dërgohen letra, kartolina, dhe me të cilët mbahet korrespondencë
health problems - probleme shëndetësore
to hospitalise - shtrohem në spital
out of the blue - pa pritur e pa kujtuar, rrufe në të kthjellët
hand-written - i/e shkruar me dorë
to suffer - vuaj
glaucoma - glaukomë (sëmundja që shkaktohet nga tensioni i lartë i gjakut në sy)
to treat - trajtoj, kuroj
LESSON 7

 

My name's Chris Giles and I've got a shop in London - the Elvis Shop - and it's been there as a record shop for nearly thirty years. I devoted all the shop to Elvis because that was my first love in music from childhood.

Massive, absolutely massive, probably in excess of 4,000 CDs, vinyl, albums, EPs, and 45s from virtually every country in the world - from Australia to Zanzibar.

My most prized possession? Well, we've got - I can never remember which way round it is - it's either three Easter cards and two Christmas cards or vice versa, that my wife and I got from Elvis and Priscilla while they were still together - which was my wife's doing more than mine, because she used to write to Elvis's Grandma in the very early 60's and was one of the fortunate people that was lucky to be pulled out and put on the mailing list.

We got a really nice letter from Vernon, Elvis's father, in 1974 when Elvis was having some health problems and was hospitalised. And you know, out of the blue we got this three-page hand-written letter from Vernon saying that Elvis was OK and he'd been suffering with glaucoma and having his eyes treated. And, yes, that's kind of nice, 'cos it's a bit personal.


EXPLANATIONS

 

which was my wife's doing more than mine - që ishte më shumë punë e gruas sime se sa e imja
in the very early 60s - Në fillim të viteve '60
a three-page letter - një letër me tri faqe
'cos=because - sepse
 
^^ Back to top Back to Index >>