King's English
  Intro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

  Elvis Presley
 
VOCABULARY
to perform - jap, bëj shfaqje, këndoj
clip - klip; pjesë e shkurtër
amazed - u cudita, u habita, u mahnita
style - stil; mënyrë
stamina - fuqi
to move - lëviz; këtu: vallëzoj
marvellous - i/e mrekullueshëm/shme
gyratory - rrotullues, në formë spiraleje
way - mënyrë
joy - gëzim, hare
pleasure - kënaqësi
listeners - dëgjuesit
(were) horrified - u tmerruan
noise - zhurmë
to comprehend - kuptoj
to take against sth - u vunë kundër, ishin kundër
new sounds - tinguj të rinj; këtu: mënyra të reja të të kënduarit
immediately - menjëherë
hearing - dëgjim
actually - faktikisht, në të vërtetë
to get into sth - i hyn diçkaje, të pëlqen diçka
to resist - rezistoj, i bëj qëndresë
irresisstible - i/e parezistueshëm/shme; që nuk mund të mos e pëlqesh
sound - tingull; këtu: këngë
to issue - këtu: transmetoj
network - rrjet
convince - bind
to arrive - mbërrij, arrij
to arrive to stay - ka ardhur për të ndenjur, për të mos u larguar më
LESSON 30

 

When I first saw Elvis Presley perform on television, I saw a clip of him and it was in black and white and I was quite amazed at his style and his stamina, because there was no doubt about it - the way he made people move was because he was moving himself in the most marvellous gyratory way and it was a great joy and a pleasure to see.

Some of my listeners were absolutely horrified by the noise that he made. They couldn't comprehend it at all and they took against it. But then, very often, new sounds are very difficult to like immediately and it takes a couple of hearings before you actually get into it. And with Elvis Presley it was a matter of doing the same until you got to 'Blue Suede Shoes'. Then the moment you put that on, whether you'd never heard it before, you couldn't resist it. He was irresistible.

When we played Elvis Presley for the first time on a programme, the Controller of the Light Programme was absolutely horrified at this sound that we'd issued on his network and it took some time before he was convinced that we were doing the right thing. But he was later convinced, as was everybody else, that indeed Elvis had not only arrived, but had arrived to stay.
EXPLANATIONS

 

and it was in black and white - dhe ishte (film) bardhë e zi
there was no doubt about it - nuk kishte pikë dyshimi
the way he made people move - mënyra si i bënte njerëzit të lëviznin/vallëzonin
to make noise - bëj zhurmë
it takes a couple of hearings before you actually get into it - duhet ta dëgjosh nja dy herë përpara se të të pëlqejë
and with Elvis Presley it was a matter of doing the same - dhe me Elvis Prisleyn duhet të bëje të njejtën gjë
the moment you put that on - sapo e vije atë
Elvis had not only arrived, but had arrived to stay - Elvisi jo vetëm që kishte ardhur, por kishte ardhur për të ndenjur për gjithmonë.
 
^^ Back to top Back to Index >>