King's English
  Intro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30  

  Elvis Presley
 
VOCABULARY
winner - fitues/e, njeri që bën përpara në jetë
sharp - (për rrobat) modern/e, i/e kohës, që bie në sy
to get together - takohem, mblidhem (per njerëzit); mbledh (për sendet)
merchandise - mallra, gjëra të blera
to wear - vesh (rroba)
guy - djalë, njeri
unbelievable - i pabesueshëm
PR (Public Relations) - agjenti i marrëdhënieve publike; agjenti i firmës së reklamave (nënkupton që Elvis i bënte reklamë dyqanit me rrobat që vishte
he was our PR man - këtu: ai ishte agjenti ynë i reklamës
stuff - mallra; gjëra; këtu: rroba
shirts - këmisha
jackets - xhaketa
balloon sleeves - mëngë të fryra
rolled collar shirt - këmisha me jakë të shpërveshur
to roll up - këtu: ngrej(jakën); përvesh
on the back - nga mbrapa, në zverk
hair - flokë
duck - rosë
ducktail - (bisht rose) këtu: pjesa e flokëve në zverk
to mess (up) ducktail - mos më prish flokët nga mbrapa
to worry - shqetësohem
giggle - qeshje çapkëne (duke lëshuar tinguj grykore)
laugh - qesh
turned up collar - jaka e ngritur
LESSON 26

 

Ah. We got a winner here. I said, we've got to get some different clothes for him; something that would be real sharp - nobody else would have something like this. He said OK, so that's when we started getting together, getting our merchandise together and every time he'd come in, we had something different for him, something sharp, something that nobody else had. You know, I didn't want everybody to be wearing what Elvis had. And the guy was fantastic. Unbelievable.

But, he was our PR man for everything he wore. "Where did you get it? Elvis, where do you get your clothes?" "Lansky Brothers in Memphis." Man, I tell you, he was crazy about all this merchandise that we had, I mean real sharp stuff, different stuff, mohair, different shirts, different kinds shirts, different kinds of jackets, we had all kinds of big balloon sleeves, the rolled collar shirt.

I showed him how to do that. You know, when you rolled a collar on the back, up on his hair, you know, "I don't want to mess my ducktail." I said, Oh man, don't worry about it, this is something new. And you know, he'd kind of give you that giggle, that laugh and from there, that's when he started going with that turned up collar.

EXPLANATIONS

 

we got a winner here - kemi të bëjmë me një njeri të suksesshëm
he was our PR man for everything he wore - ai ishte agjenti ynë i reklamës për çdo gjë që vishte
 
^^ Back to top Back to Index >>