King's English
  Intro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30  

  Elvis Presley
 
VOCABULARY
tender - i/e butë; i/e dhëmbshur
favourite - i/e preferuar; i/e parapëlqyer
as if - sikur
husband - burrë; bashkëshort
to be in love - jam i/e dashuruar me dikë
all over again - edhe një herë nga e para
to realise - kuptoj; ma merr mendja
to be married - këtu: kemi (11 vjet) që jemi martuar
to grow - rritem
LESSON 23

 

My name is Andrew Schmidt. My name is Mrs. Annette Schmidt. I've been an Elvis fan since I was 15 and I'm 57.

(Annette) Well, my favourite song is "Love Me Tender". I've always been, like, an Elvis Presley fan and "Love me tender, love me true", that is something.

(Annette) It makes me feel like … as if I'm in love with my husband all over again. Well, I didn't realise it until, sort of the last few years since we've been playing Elvis's music. I didn't realise how much I loved my husband. I've been married now for the last eleven years and I didn't realise we would come this close.

(Andrew) Love just grows.


EXPLANATIONS

 

'It makes me feel like...' - më bën të ndiehem sikur…
'I didn't realise we would come this close' - nuk ma merrte mendja që do të ishim kaq të afërt me njeri-tjetrin
I've been married now for the last eleven years "Kam 11 vjet që jam martuar
to get married - martohem (lidhet me aktin e martesës/ceremoninë)
to be married - jam i/e martuar
 
^^ Back to top Back to Index >>