King's English
  Intro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

  Elvis Presley
 
VOCABULARY
originally - si fillim, në fillim
connotation - nënkuptim
strictly - thjesht, vetëm
southern - jugor
to be associated with sth - është i lidhur/lidhet me diçka
to be banned - jam i/e ndaluar
to be aware - me qenë i ndërgjegjshëm për diçka; kam dijeni; di
to assassinate - vras
civil war - luftë civile
the Civil War - Lufta civile në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (1861-65)
to request - kërkoj
to perform - shfaq; luaj në skenë; këndoj një këngë
steps - shkallët
to be over - mbaroj, përfundoj
to go a long way back - ka një histori/traditë të gjatë; ka një origjinë të hershme
the north - veriu
the south - jugu
play - dramë
initially - si fillim
slave - skllav/e
a slave song - një këngë skllevërish (e kënduar nga skllevërit)
component - përbërës/e
LESSON 21

 

Originally, I intended to do Dixie. It had the connotation of being a strictly southern song that was associated with racism, and it had been banned in a lot of places. I thought it was unfair, so I made a ballad out of it.

A lot of people were not aware that President Lincoln over here, you know that was assassinated after the Civil War, that is the song he requested to be performed on the steps of the White House the day the Civil War was over. Historically it goes a long way back, you know, and it was written by a man from the north of the United States.

'Battle Hymn of the Republic' was written by a man from the south of the United States. I know the song was written for a Broadway play.

And 'All My Trials' was initially a slave song - it was called 'All My Sorrows'. So there were the three components of the Civil War.


EXPLANATIONS

 

'Dixie' - Një këngë e Konfederatës (së shteteve të jugut të SHBA gjatë luftës civile). Është shkruar nga një kompozitor nga Veriu, përpara fillimit të luftës.
Kuriozitet: Fjala "dixie" vërtet i referohet zonës poshtë vijës Mason-Dixon (që ndante veriun dhe jugun gjatë luftës), por besohet se në fakt e ka origjinën nga bankënotat 10-dollarëshe të nxjerra në Nju Orlinz (New Orleans), që quheshin "dixies" për shkak të fjalës frënge për numrin 10 "dix".

'I made a ballad out of it' - unë bëra një baladë me të; nxorra një baladë prej saj.

(he) was assassinated - atë e vranë
Folja assassinate përdoret zakonisht kur bëhet fjalë për vrasjen e ndonjë figure apo personaliteti të shquar. Për shembull: President John Keneddy/Martin Luther King was assassinated.

'Battle Hymn of the Republic' - Një tjetër këngë e njohur nga koha e luftës civile. Tekstin e ka shkruar në vitin 1861 Julia Ward Howe, gruaja e një zyrtari qeveritar, për revistën Atlantic Monthly, për pesë dollarë. Revista i dha titullin Battle Hymn of the Republic ("Himni për betejë i republikës")

"All My Trials" - Fjala trial në këtë titull ka kuptimin "provë, siklet, vështirësi" që kalon njeriu në jetë

"All My Sorrows" - "Gjithë hallet e mia". Kuptimi i parë i fjalës sorrow është dëshpërim

 
^^ Back to top Back to Index >>