King's English
  Intro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

  Elvis Presley
 
VOCABULARY
to feel down - ndjehem i/e dëshpëruar, i/e mërzitur
to feel better - ndiehem më mirë
to entertain - zbavis
worry - shqetësim, hall
to achieve - arrij
pop music station - stacione të muzikës pop
wimp - njeri i dobët, pa vlerë; këtu: këngëtar pa vlerë
wishy washy - i/e dobët,pa vlerë, (këngë "limonatë")
teeth - dhëmbë
bite - kafshim
range - gamë
strange - i/e çuditshëm/shme
'cos (=because) - sepse
to come out - dal në shitje
number - këtu: numër artistik, këngë
number one - vendi i parë (në listën e këngëve më të dëgjuara Hit Parade)
keep off - mbaj larg, pengoj të arrij
top - më i lartë, majë
spot - vend
to get to/to make it to number one - të arrish vendin e parë
amazingly - çuditërisht
to realise - kuptoj, di
singer - këngëtar/e
actually - faktikisht, në të vërtetë
finally - më në fund
LESSON 20

 

It's something good in his voice and, really, if you do feel down, just listen to some of Elvis's gospel music - ballads, rock 'n' roll even, you know, and it makes you feel better and that's what he wanted to do, he just wanted to entertain, he just wanted to make people feel - their worry's over, for that hour, two hours and if he achieved that, he was happy and it really kept him going, I think.

The first time I heard Elvis was on Radio Luxembourg. In Britain in 1956 you didn't have pop music stations - in fact, hardly anywhere in the world. I'm sure even in America it wasn't very big. But all of a sudden you were trying to get Radio Luxembourg, and at the time it was all what I call wimp music - Perry Como, Frank Sinatra, Dean Martin, all wishy washy songs with no teeth - no bite.

He brought this whole range of hits - one after the other, after the other. It's strange 'cos I was so young, I was only eleven, but more and more and more songs would come out. They were all great numbers; every single one of them could have got to number one. Amazingly people don't realise that Elvis never made it to number one with 'Heartbreak Hotel', because Pat Wimp, singer Pat Boone, beat him to it. In those days to get to number one was fantastic. These days it means nothing. But Pat Boone kept Elvis Presley off the top spot. And it wasn't 'til 'All Shook Up' came out that Elvis actually, finally got to number one.


EXPLANATIONS

 

and it really kept him going - dhe ishte pikërisht kjo që e bënte të vazhdonte më tej/që i jepte energji/forca për të vazhduar më tej
hardly anywhere in the world - pothuaj asgjëkundi tjetër në botë
even in America it wasn't very big - edhe në Amerikë nuk ishte shumë i përhapur/i njohur
all of a sudden - papritur e pakujtuar
no teeth, no bite - pa dhëmbë - pa kafshim
one after the other - njëri pas tjetrit
more and more songs would come out - do të dilnin gjithnjë e më shumë këngë. Konstrukti Would + infinitive tregon një veprim të përsëritur në të shkuarën
every single one of them could have got to number one - secili prej tyre mund të kishte shkuar drejt për së drejti në vendin e parë
(he) beat him to it - ai ia kaloi, i zuri vendin e parë
kept him off the top spot - e mbajti larg vendit të parë
 
^^ Back to top Back to Index >>