King's English
  Intro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

  Elvis Presley
 
VOCABULARY
suspicious - dyshues/e
mind - mendje
track - këtu: një këngë (në disk)
to record - rregjistroj (një këngë në disk)
to choose - zgjedh
at the forefront - në plan të parë, në krye, në vendin e parë
to age - vjetërohem, kalon mosha
relationship - marrëdhënie
possessive - këtu ka një kuptim të përafërt me xheloz. Me fjalën possessive përshkruhet një partner që do ta ketë të dashurin/ën vetëm për vete
to walk out - largohem (le dikë me të cilin ka qenë i lidhur)
to leave - largohem
committed - i/e përkushtuar,
to force out - detyroj të largohet
to mean - do të thotë, ka kuptimin që…
partnership - partneritet, marrëdhënie
to continue - vazhdoj
otherwise - përndryshe
basically - në thelb
LESSON 18

 

One of my all-time favourite Elvis tracks - I have quite a few. Elvis recorded over 700 songs, so there are quite a few to choose from. But of the more well known songs, I think 'Suspicious Minds' is always at the forefront of my mind as being one of the finest records he ever recorded. Especially for the time he was recording them, as well. It doesn't age. It could have been recorded yesterday, you wouldn't know.

This is about a relationship, I think; most people have been in at some point or another, with a possessive partner. As he says, "we're caught in a trap" - which means you're stuck there. I think that strikes a chord with a lot of people.

He can't walk out, he can't leave the relationship. He's obviously committed to the relationship but he can't walk out. He loves his partner very much, doesn't want to leave, but it's almost as if she's forcing him out.

We can't go on together - that just means as a partnership, their relationship cannot continue if his partner is going to keep being suspicious of him all the time. It's basically more of an ultimatum. It's sort of saying OK, come on, let's sort of lighten up a bit, otherwise we're going to have to go our separate ways.


EXPLANATIONS

 

all-time favourites - këngë që pëlqehen në të gjitha kohërat
one of the finest records - një prej disqeve më të mira
at some point or another - dikur, në një moment ose në nje tjetër
we're caught in a trap - jemi zënë në çark
we're stuck here - kemi ngecur këtu (në një situatë pa rrugëdalje)
to strike a chord - ka kuptim, është kuptimplotë për…
to be committed to - të jesh i angazhuar, përkushtuar ndaj
we can't go on together - nuk mund të vazhdojmë së bashku
to keep being suspicious - vazhdoj të jem dyshues
let's lighten up a bit - mos t'i marrim gjërat kaq seriozisht
to go our separate ways - të shkojmë në rrugë të ndryshme/ndahemi
 
^^ Back to top Back to Index >>