King's English
  Intro 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

  Elvis Presley
 
VOCABULARY
PhD - Doktoraturë
relationship - marrëdhënie
fan - adhurues/e, tifoz/e
study - studim
'fan-dom' - dukuria adhurimit të dikujt nga shumë njerëz
to choose - zgjedh
strength - forcë, fuqi
size - masë, madhësi
base - bazë
to end up - përfundoj
to conclude - arrij në përfundimin
electricity - këtu: elektrizim, përçim ndienjash
unusual - i/e pazakontë
performer - artist
fame - famë
to charge up - ngarkoj (emocionalisht), frymëzoj
performance - shfaqje,
to give back - kthej përsëri
fun - gjë e këndshme, qejf
to start off with - filloj (së pari)
to look at - shikoj
LESSON 9

 

Hello, my name's Dr. Mark Duffett. My PhD was on the relationship between Elvis and his fans.

When I started my study, I was interested in 'fan-dom' rather than Elvis, but I thought I've got to choose Elvis because of the strength and the sort of size of the fan base. It was more that I was interested in 'fan-dom', then I got into Elvis but the process of studying Elvis got me more into Elvis.

What I ended up concluding was that, really, well, there's a special kind of electricity between Elvis and his fans, which is unusual, the intensity of it is unusual for any performer. The fame of Elvis almost charges him up and his performance gives it back.

I teach a course on fan culture, which is a lot of fun because we start off with stereotypes of fans. So we look at Elvis fans and look at sort of the way they're represented in newspaper and things.


EXPLANATIONS

 

the process of studying Elvis got me more into Elvis - procesi i studimit të Elvisit më bëri ta pëlqej më shumë Elvisin
what I ended up concluding - Përfundimi që arrita në fund …
to teach a course - jap mësim një lëndë
 
^^ Back to top Back to Index >>