Language to go
 

------------------------------------------------

 
- Casual and Business Casual

------------------------------------------------

 
- The Hustle and the Bustle

------------------------------------------------

 
- Family Orientated

------------------------------------------------

 
- How do You feel about it 1

------------------------------------------------

 
- How do You feel about it 2
Në pesë mësimet e dyta shpjegohen:

Casual and Business Casual

The Hustle and the Bustle

Family Orientated

How do You feel about it

How do You feel about it


Këto mësime shoqërohen nga një tekst i shkruar dhe në formë zanore, fjalor dhe shpjegime.

^^ Kthehu në krye Kthehu tek faqja kryesore >>