Language to go
 

------------------------------------------------

 
- Interested in

------------------------------------------------

 
- I've been to...

------------------------------------------------

 
- What is your Job?

------------------------------------------------

 
- Is this what you normally wear?

------------------------------------------------

 
- Dressing up and Dressing down
VOCABULARY
to wear - vesh, mbath, mbaj
office - zyrë
media - mjete të informacionit
informal - jozyrtar, pa formalitet
design - stil, model (veshjeje) projekt
layout - planimetri
t-shirt - bluzë
open shirt - këmishë
denim - xhins (lloj cope)
denim trousers - pantallona xhins
combat trousers - pantallona të tipit kamuflazh
barefooted - këmbëzbathur
sweatshirt - bluzë sporti (tutash)
slacks - pantallona të gjera
pretty much - pak a shumë
trousers - pantallona
smart - elegant, i modës, i hijshëm (për veshje)
to enjoy (myself) - kënaqem, më pëlqen
to improve - përmirësoj
part and parcel - pjesë përbërëse e, pjesë e pandarë e
way - mënyrë
to run - drejtoj, organizoj, administroj
IS THIS WHAT YOU NORMALLY WEAR?

Steve: I'm in the offices of Deep-end, a new media company. These offices are very informal in both design and layout. Most people are wearing t-shirts, open shirts, denim and even combat trousers. I'm going to speak to some of them.

Steve: Now here's somebody who's looking really relaxed. You're barefooted, you've got a blue sweatshirt on, black slacks, and you look really relaxed today. Is this what you normally wear to work?

Man: Yeah, pretty much. In fact probably with the trousers I'm probably smarter than I usually am.
Steve: And what's your job here?

Man: I'm design director of Deep Group. So I've been with the company since it started. I work with my friends and come in and enjoy myself every day, it's great ...the better the atmosphere, I think, the more the work improves. So it's all part and parcel of the way we run the place.
EXPLANATIONS
What are you wearing? Ç'ke(keni) veshur sot?
What have you got on? Ç'ke(keni) veshur sot?

the better … the more - sa më mirë...........aq më shumë
The better the atmosphere, the more the work improves - Sa më e mirë të jetë atmosfera aq më shumë përmirësohet puna.
the way we run the place - mënyra si i organizojmë gjerat këtu
^^ Kthehu në krye Kthehu tek faqja kryesore >>