Language to go
 

------------------------------------------------

 
- Interested in

------------------------------------------------

 
- I've been to...

------------------------------------------------

 
- What is your Job?

------------------------------------------------

 
- Is this what you normally wear?

------------------------------------------------

 
- Dressing up and Dressing down
VOCABULARY
job - punë, detyrë
to sell - shes
glass - xham, gotë
company - shoqëri, kompani
West Midlands - krahinë në Angli
dislike - nuk më pëlqen, nuk e kam qejf, e kundërta e foljeslike
work - punë
flexibility - fleksibilitet
pressure - presion (këtu: presion në punë) trysni
chance - rast, rastësi, fat
to play football - luaj futboll
for nothing - falas, pa para
WHAT IS YOUR JOB?

Steve: Okay, so first of all, tell me what is your job?
Man: I sell glass for a company in the West Midlands.
Steve: What do you like or dislike about the work?
Man: I like the flexibility of the work .. it's a pressure job as, because I sell glass I think er.. any selling job is pressure in that if you don't sell it, you've not got a job.
Steve: What would you really like to do if you had the chance?
Man: Play football.
Steve: Professionally?
Man: I'd do it for nothing.
EXPLANATIONS
Kur duam të pyesim dikë ç'punë bën, me çfarë merret, çfarë zanat ushtron, themi:
What do you do?
What do you do for a living?
What's your job?

work - punë (në kuptimin abstrakt të fjalës)
I'm going to work - po shkoj në punë
I like my work - më pëlqen puna që bëj, më pëlqen zanati im

job - punë, detyrë
I like my job - më pëlqen puna që bëj, më pëlqen zanati im
What's your job? - ç'punë bën? me se merresh?
to be out of job - jam pa punë
to hunt for a job - kërkoj punë
to make a good job of sth (something) - e bëj një punë mirë

profession - profesion, mjeshtëri
She's a doctor by profession - Ajo ushtron profesionin e mjekes, është mjeke
He's an electrician by profession - Ai ushtron profesionin e elektriçistit, është elektriçist.

What's your profession? - Ç'punë bën (bëni), me se merresh (merreni)?
^^ Kthehu në krye Kthehu tek faqja kryesore >>