Language to go
 

------------------------------------------------

 
- Interested in

------------------------------------------------

 
- I've been to...

------------------------------------------------

 
- What is your Job?

------------------------------------------------

 
- Is this what you normally wear?

------------------------------------------------

 
- Dressing up and Dressing down
VOCABULARY
to be interested in - jam i interesuar për, tregoj interes për, më intereson
genuinely - me të vërtetë, përnjëmend
sort of … - në një farë mënyre, pak a shumë
not at all - fare, aspak, në asnjë mënyrë
bits and pieces - aty këtu, ca
recent - i kohëve të fundit, i fundit, aktual
actual - aktual
INTERESTED IN

Steve: Are you interested in Shakespeare?
Visitor: Yeah, I think the family is genuinely.. sort of.. interested in … the children are. We try to give them as much about it as we can.
Steve: Have you read or studied much of his work?
Visitor: Personally no, I've not studied it at all - I've read bits and pieces and I suppose recent things, like 'Shakespeare in Love' have got us… you know… more interested in the actual Shakespeare itself.
EXPLANATIONS
to be interested in something - jam i interesuar për diçka, tregoj (shfaq) interes për diçka.
to get somebody interested in something - i zgjoj dikujt interesin për diçka.
^^ Kthehu në krye Kthehu tek faqja kryesore >>