Language to go
 

------------------------------------------------

 
- Olde Worlde House

------------------------------------------------

 
- Do you Play or just Watch?

------------------------------------------------

 
- What would you do if you had the Chance?

------------------------------------------------

 
- What is your Passion?

------------------------------------------------

 
- Tangible Benefits
Në pesë mësimet e treta shpjegohen:

Olde Worlde House

Do you Play or just Watch?

What would you do if you had the Chance?

What is your passion?

Tangible Benefits


Këto mësime shoqërohen nga një tekst i shkruar dhe në formë zanore, fjalor dhe shpjegime.

^^ Kthehu në krye Kthehu tek faqja kryesore >>