Language to go
 

------------------------------------------------

 
- Something like That

------------------------------------------------

 
- Are you a bit of a Reader?

------------------------------------------------

 
- What would you do if you Won a Million Pounds?

------------------------------------------------

 
- Be your own Boss

------------------------------------------------

 
- Living by Yourself
VOCABULARY
anything else - ndonjë gjë tjetër
to start a business - filloj, hap një biznes
self-employed - i vetëpunësuar, i pavarur
challenge - sfidë
to be in charge - kam përgjegjësi për, jam në kontroll (të)
to be one's own boss - jam pronar i vetes
to be responsible - jam përgjegjës
to make decisions - marr vendime
BE YOUR OWN BOSS

Steve: Anything else you'd do if you won a million pounds?
Woman: I'd start a business but I don't want to say that because you'll say what in and I can't really think of anything at the moment.
Steve: But you like the idea of being self-employed?
Woman: Yes. The challenge and being in charge, being my own boss and being responsible for making decisions.
EXPLANATIONS
I like being in charge - Më pëlqen të jem në kontroll
I like being my own boss - Më pëlqen të jem pronar i vetes
I like working for myself - Më pëlqen të punoj për vete
I like making my own decisions - Më pëlqen të marr vendimet vetë
^^ Kthehu në krye Kthehu tek faqja kryesore >>