Language to go
 
Language to go
 
Mesimet janë bazuar në intervistat e bëra në gjuhën angleze nga një gazetar i BBC-së.
Të intervistuarit flasin për filmat e librat më të preferuar dhe si e kalojnë kohën e lirë.

Në intervista ka përdorim të gjerë të gjuhës së folur angleze.

Çdo mësim përbëhet nga teksti i shkruar dhe në formë zanore (AUDIO), fjalori (VOCABULARY), dhe shpjegime (EXPLANATIONS).

^^ Kthehu në krye Kthehu tek faqja kryesore >>