| Learning English  
People of the Century
 
People of the Century
 
Personalitete të Shekullit - jeta e politikanëve, shkencëtarëve dhe eksploratorëve të famshëm; njerëz që ndryshuan Shekullin e 20-të.

Mirësevini për të mësuar anglishten duke përdorur mësimet ndëraktive të kursit "Personalitete të shekullit".

Çdo mësim, së bashku me tekstin e rregullt, përmban fjalor (VOCABULARY), shpjegime (EXPLANATIONS) dhe versionin e dëgjueshëm RealAudio (AUDIO).
^^ Kthehu në krye Kthehu tek faqja kryesore >>