Zgjerimi i EvropësHistoria e Euro-s  
Momentet kyçe të BE-së
 
 
 
 
 
1980
 
 
 
 
Vitet 1980

 


10 janar, 1981
Greqia bëhet anëtarja e 10 i EEC-së


1 janar, 1985
Jacques Delors bëhet presidenti i Komisionit Evropian

Jacques Delors propozon që Komuniteti Evropian duhet që, deri në fund të vitit 1992, të eliminojë një numër barrierash ndaj tregtisë së lirë dhe lëvizjes së lirë të kapitaleve dhe punës duke krijuar një "treg të vetëm". Delors beson se programi i tregut të vetëm do të ringjallë procesin e integrimit evropian duke kaluar nga fusha ekonomike në atë politike. Kjo shihet si një domosdoshmëri nëse do të duhet që Evropa të konkurojë me SHBA-në.

1 janar, 1986
Portugalia dhe Spanja futen në EEC dhe krijohet flamuri Evropian


1 korrik, 1987
Hyn në fuqi Akti i Vetëm Evropian (SEA)

SEA modifikon Traktatin e Romës dyke synuar të përfundojë formimin e një tregu të përbashkët që ishte filluar me traktatin e mëparshëm. Ajo eliminon vetot kombëtare në një numër fushash që lidhen me tregun e vetëm, rrit kompetencat legjislative të Parlamentit Evropian dhe merr angazhimin e parë nga vendet anëtare për të krijuar një "Bashkim Evropian".

12 shkurt, 1988
Ndihma rajonale dyfishohet

Mendohet se liberalizimi i tregut është në të mirë të vendeve anëtare të zhvilluara të veriut të Evropës, kështu që vendet e jugut kërkojnë kompensim. Kjo vjen në formën e një marrëveshjeje për të dyfishuar shumat e parave në fondet strukturore që u jepen rajoneve më të varfëra.
 
^^ Kthehu në krye Kthehu tek faqja kryesore >>