http://www.bbcalbanian.com

Botuar: E mërkurë, 29 prill 2009 - 21:26 CET

Gjuha angleze për gazetarë

Shkolla e gazetarisë e BBC-së është një departament kualifikimi i BBC-së, i cili ofron kurse për gazetarë.

Kurset ndihmojnë për të garantuar cilësi dhe saktësi në programet dhe materialet e BBC-së. Një nga aspektet kyçe të trajnimit është edhe përdorimi i gjuhës.

Trajnimet i ndihmojnë gazetarët, që nuk e kanë anglishten gjuhën e tyre dhe punojnë në BBC, të zhvillojnë aftësitë e tyre në fushën e gazetarisë..

Në këtë faqe mund të gjeni tre programe të gjuhës angleze.

Anglishtja për gazetarë