Cliù an Uain

Òran air a sgrìobhadh le: Murchadh MacLeòid (Murchadh a' Cheisteir) agus air a sheinn le: Cairistìona Stone.

This is a song written by: Murchadh MacLeòid (Murchadh a' Cheisteir) and sung by: Cairistìona Stone.

Facail an Òrain / Song Lyrics

Tuil na feirg' tha cho searbh 's nach gabh inns',
'S nach ruig mìltean de linntean a tràigh:
Sin an cupan thug Dia dha ri òl,
Gus ar dìon o gach dòrainn gu bràth.

Seinnibh cliù do an Uan,
'S e thug ùmhlachd is buaidh ann ar n-àit';
'S e thug sìth dhuinn ri Dia,
Le e fèin dhol tre phiantan a' bhàis.

Ma bha banntrach 's i cianail ri bròn,
Lag mar eun air a leòn am measg chàich;
Chaidh a cìochran thoirt saor dhith on uaigh,
Leis an Tì seo thug buaidh air a' bhàs.

Ma bha bràithrean gam pianadh san dorch,
Air an fhairg' eadar stoirm agus ràmh;
Thainig Ìosa dhaibh dlùth chum an dìon,
'S chuir a bhriathran na siantan nan tàmh.

Ma bha lobhar air fhuadach o chàch,
'S e fo bhuaidh euslaint-bàis ann am pèin;
Ged robh lotan ri lobhadh a chnàmh,
Fhuair e leigheas fo làmhan Mhic Dhè.

Ma bha bacach ri sireadh na deirc',
Aig an teampall, air fèill, no air sràid;
Tre bhuaidh creideimh, am priobadh na sùl;,
Thug Ìosa dha lùths a chuid chnàmh.

Ma bha bean lag le euslaint' 's i 'bròn,
'S fuil a beatha ri dòrtadh gu làr,
'S ann le beantainn ri eudach Mhic Dhè,
Fhuair i saorsa o eucail a bàis.

'Nuair bha leanabain a' leanmhainn a cheum,
'S a bha foirmealaich eudmhor gun ghràs
Dol gan tearbadh air falbh o an treud,
Thog e fèin iad le spèis na uchd gràidh.

'S e mo ghuth ris gach duine fon ghrèin:
Teich gun dàil gu crann-ceusaidh mo Rìgh;
Nuair tha teàrnadh ann dhòmhsa nam fheum,
Cuim thèid eucorach tuilleadh a dhìth.

Aleluia don Athair gu bràth!
Aleluia do m' Shlànaighear gaoil!
Aleluia do Spiorad nan gràs!
Seo mo cheòl fhad 's thèid m' fhàgail san t-saogh'l.

Tuilleadh Fiosrachaidh

Tha laoidhean agus òrain Mhurchaidh a' Cheisteir rim faighinn anns an leabhar Bàrdachd Mhurchaidh a' Cheisteir, air fhoillseachadh le The Darien Press Ltd, Dùn Èideann, 1962.

Seinneadairean / Performers

Cairistìona Stone

Cairistìona Stone

Rugadh Cairistìona Stone ann an Col Uarach, air a' Bhac, Leòdhas, air 6 Ògmhìos, 1961. B' e Murchadh Dòmhnallach, Murchadh Choinnich Tomaisean no "Moley" a ...

Fiosrachadh air Cairistìona Stone / Learn more about Cairistìona Stone

Copyright © 2015 BBC. Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.