19mh linn / Niall Macleòid

Bàrdachd - Fàilte don Eilean Sgitheanach

Tha an dàn seo eadar-dhealaichte on a' mhòr-chuid de bhàrdachd Nèill MhicLeòid mun Eilean Sgitheanach oir, ged a tha an cianalas àbhaisteach ann, tha sin fo smachd aige an seo.


Tha an dàn goirid, le cruth teann air. Tha tòrr den chunntas air a chur an cèill tro ìomhaighean agus tro cheòl na rannaigheachd agus tha e gar fàgail le dealbh bhrèagha den Eilean agus na tha e a' ciallachadh dhan bhàrd.


Lean na comharran airson a' bhàrdachd a mhìneachadh. Nuair a nì thu sin, theirig air ais agus leugh a' bhàrdachd air fad a-rithist.


Fàilte don Eilean Sgitheanach

 • O, failt' air do stùcan,
 • Do choireachan ùdlaidh,
 • Do bheanntainean sùghmhor
 • Far an siùbhlach am meann!
 • Tha 'n geamhradh le Dhùbhlachd
 • Mu na meallaibh a' dùnadh,
 • 'S gach doire le bhùirean
 • Air a rùsgadh gu bonn.
 • Chì mi an Cuilitheann
 • Mar leòmhann gun tioma,
 • Le fheusaig den t-sneachd
 • Air a phasgadh mu cheann;
 • 'S a ghruaidhean a' srùthladh
 • Le easannan smùideach
 • Tha tuiteam nan lùban
 • Gu ùrlar nan gleann.
 • Do chreagan gu h-uaibhreach
 • Mar challaid mun cuairt dut,
 • 'S na neòil air an iomairt
 • A' filleadh mum bàrr,
 • 'S am bonn air a sguabadh
 • Le srùthlaichean gruamach
 • Bho bhàrcadh a' chuain
 • A' toirt nuallain air tràigh.
 • O, càit 'eil na gaisgich
 • A dh'àraich do ghlacan
 • Bu shuilbhire macnas
 • Mu stacan a' cheò?
 • Le fùdar ga sgailceadh
 • Bhon cuilbhearan glana,
 • 'S na mial-choin nan deannaibh,
 • Nach fannaich san tòir.
 • Na laoich nach robh meata
 • Ri aodann a' bhatail,
 • Nach aomadh gu taise
 • Ri caismeachd an nàmh;
 • Chan eil raon agus machair
 • Air 'n do sgaoil iad am bratach
 • Nach d' fhàg iad an eachdraidh
 • Gun mhasladh dan àl.
 • Ach tha 'm fàrdaichean sguabte
 • 'S an seòmraichean uaine,
 • Iad fhèin is an gaisge
 • Nan cadal fon fhòd;
 • 'S tha osag nam fuar-bheann
 • Le h-osnaidhean gruamach
 • Gan caoidh mu na cruachan
 • 'S a' luaidh air an glòir.
 • O, càit 'eil gach sòlas
 • Bha agam nam òige,
 • Toirt meal' às na ròsan
 • Mud chòsagan tlàth?
 • Tha companaich m' eòlais
 • Air am fuadach bhon còmhnaidh,
 • Tha mhil air a deòthal
 • 'S na ròsan gun bhlàth.
 • Ach 's caomh leam do ghleanntan,
 • Do shrathan 's do bheanntan,
 • 'S an ceò tha na chadal
 • Air baideal nan àrd;
 • Na ciabhagan torrach,
 • Na srònagan corrach,
 • 'S na sruthan ri coireal
 • Don eilid 's da h-àl.
 • Guma buan a bhios d' eachdraidh,
 • Agus cliù aig do mhacaibh,
 • Gus an crìonar an talamh
 • 'S am paisgear na neòil!
 • Fhad 's bhios siaban na mara
 • A' bualadh air carraig,
 • Bidh mo dhùrachd gun deireas
 • Do dh'Eilean a' Cheò!

Fàilte don Eilean Sgitheanach

Tagh earrann gus fiosrachadh fhaighinn mun bhàrdachd


Teacsa

Fàilte don Eilean Sgitheanach air a sheinn le George Clavey

Fàilte don Eilean Sgitheanach air a sheinn le George Clavey.

Dàin Eile

Leugh dàin eile a sgrìobh Niall Macleòid

Air adhart gu

Beachdan

BBC © 2014 Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.