19mh linn / Màiri Mhòr nan Òran

Bàrdachd - Òran Beinn Lì

Dàn 2

Tha Màiri Mhòr san dàn seo ag innse mar a fhuair na croitearan còirichean air a' phìos fearainn àraidh seo agus an toileachas a rinn i fhèin ris an naidheachd gun robh buaidh le na croitearan mu dheireadh.


Mar as àbhaist le Màiri Mhòr tha an dàn ag èirigh a-mach à suidheachadh àraidh: 's e neart a tha sin ann an aon dòigh oir tha an t-òran na fhianais air tachartas cudromach ann an eachdraidh an Eilein, ach 's e laigse a tha ann o shealladh eile o nach eil e furasta a thuigsinn ceart gun fiosrachadh mionaideach mu dhaoine agus thachartasan àraidh on àm sin.


Tha, ge-tà, toileachas a' bhàird ris an naidheachd agus an dòchas a dhùisg seo innte fhèin agus ann an daoine eile a' tighinn troimhe gu làidir agus gu soilleir san òran.


Òran Beinn Lì

 • Thugaibh taing dhan a' mhuinntir
 • Tha fo riaghladh na Banrigh,
 • Rinn an lagh dhuinn cho diongmhalt'
 • 'S nach caill sinn Beinn Lì.
 • Cuiribh beannachd le aiteas
 • Gu tuathanaich Bhaltois
 • Bha air tùs anns a' bhatail,
 • 'S nach do mheataich san strì.
 • Thugaibh beannachd gu 'Pàrnell'
 • Thug a' bhuaidh air 'An t-Sàtan',
 • Air chor 's nach faicear gu bràth e
 • Tighinn air àrainn na tìr.
 • Nuair thàinig e chiad uair
 • 'S leth-cheud 'aingeal' fo riaghladh,
 • Chuir e còignear an iarainn
 • Ann an crìochan Beinn Lì.
 • Chaidh an giùlan leis 'na h-aingle'
 • 'S an glasadh an gainntir;
 • 'S a dh'aindeoin cumhachd an nàimhdean,
 • 'S leo am fonn is Beinn Lì.
 • 'S na mnathan bu shuairce
 • 'S bu mhodhaile gluasad,
 • Chaidh an claiginn a spuaiceadh
 • Ann am bruachan Beinn Lì.
 • 'S ged bha 'n sealladh na uabhas,
 • 'S an fhuil a' reothadh san luachair
 • Le slacain nan truaghan,
 • Cha d' fhuair iad Beinn Lì.
 • Siud a' bheinn a tha dealbhach,
 • 'S dhan a' Bhanrigh bha sealbhach,
 • 'S chan eil beinn ann an Albainn
 • 'N-diugh cho ainmeil 's Beinn Lì.
 • 'S math an colaist' am prìosan –
 • 'S fhad' o dh'aithnich mi fhìn sin –
 • Ach thig buaidh leis an fhìrinn
 • Dh'aindeoin innleachd nan daoi.
 • 'S math an colaist' an Calton -
 • 'S ceart a dh'fhoghlaim e 'm 'Martar',
 • Ged bha cuid thug às acaid
 • Leis an rachd bha nan crìdh'.
 • 'S nis, a chroitearan ionmhainn,
 • Cumaibh cuimhn' air MacAonghais,
 • 'S dèanaibh sòlas ri iomradh
 • An duine shuilbheara, ghrinn.
 • 'S i athchuing' is ùrnaigh
 • Gach bochd a bha dlùth dhi
 • Gum bi toradh an dùrachd
 • Na cùrsan a-chaoidh.

Òran Beinn Lì

Tagh na facail a th' air an comharrachadh ann an dearg airson mìneachadh fhaighinn.


The Adobe Flash player and Javascript are required in order to view a video which appears on this page. You may wish to download the Adobe Flash player.

Teacsa

Dòmhnall Meek a' beachdachadh air a' bhàrdachd

Ann an Nuair Bha Mi Òg, tha Màiri Mhòr a' dùsgadh anns an Eilean Sgitheanach. Tha i air tilleadh à baile mòr Ghlaschu, bha i ann an Glaschu. Chaidh i à Inbhir Nis do Ghlaschu, 's bha i 'g obair timcheall air a' bhaile, 's bhiodh i dol air ais don Eilean Sgitheanach. 'S a' mhadainn a bha seo, bha i dùsgadh 's chunnaic i a' ghrian ag èirigh air Leac an Stòrr agus dhrùidh maise an Eilein Sgitheanaich oirre às ùr.

Thàinig e air ais oirre cuideachd mar a bhiodh i fhèin na caileig a' falbh air feadh an eilein, a' faicinn nam flùraichean, a' faicinn na seallaidhean, a' faicinn nan taighean, a' faicinn nan daoine, agus a-rithist tha Nuair Bha Mi Òg gu math pearsanta. Tha e mar gum biodh e fosgladh uinneagan air beatha Màiri Mhòr, agus chì thu ann a' sin i na caileig, "'S am fraoch a' stròiceadh mo chòta bàn," nuair a tha i a' ruith air feadh na mòintich, agus tha i ga h-aiseig air ais, mar gum biodh, gu bliadhnachan a h-òige fhèin nuair a bha i na caileig. Agus tha i tilleadh ann an aisling gu làithean a h-òige.

Nise, tha 'n dealbh a tha sin cho drùidhteach air dhòigh air choireigin. Tha an dealbh a tha i dèanamh den eilein, tha e, dhomhsa co-dhiù, a' riochdachadh neo-chiontachd na h-òige. Agus dìreach aig deireadh an òrain sin, tha 'n aisling a' sguir, mar gun cluinneadh tu rudeigin uamhasach a' tighinn a-staigh air bruadar, aisling mhilis a th' agad air an oidhche, 's tha rudeigin anabarrach grànnda a' tighinn ort. Agus anns an rann mu dheireadh, tha i 'g innse dhuinn dè tha sin, agus 's e sin bàta na smùid a' tighinn, ga toirt air falbh às an Eilean Sgitheanach 's ga toirt a Ghlaschu, baile mòr na smùid 's na h-ùpraid, 's baile an t-salchair. Agus tha 'n aisling a' sguir ann a' sin, agus chan eil i neo-chiontach tuilleadh. Tha i call neo-chiontachd na h-òige, maise na h-òige, agus tha toit a' bhàta tha seo a' dubhadh às bòidhchead is aisling an eilein.

Nuair bha mi òg? Tha seo a-rithist gu math corporra an iomadh dòigh. Òran a tha.. a dh'fhaodas tu bhith faireachdainn fod chasan, led làmhan. Ach aig an aon àm, tha e bruidhinn air rudan eile, mar a tha duine a' fàs, neach a' fàs o bhith na leanabh gu bhith na dhuine. Agus an uair sin, anns a' mhalairt a tha dol a' sin, tha an duine sin a' call rudeigin brìghmhor nach till gu siorraidh ach a-mhàin ann an aisling 's ann am bruadar.

Sin a tha, dhomhsa, a tha dèanamh Nuair bha mi òg cho cumhachdach. Òran eireachdail far a bheil, o, tha mi smaoineachadh, doimhneachdan nach eil ann a' gin eile de Mhàiri Mhòr a thaobh a fiosrachadh pearsanta fhèin.

Dàin Eile

Leugh dàin eile a sgrìobh Màiri Mhòr nan Òran

Air adhart gu

Beachdan

Copyright © 2015 BBC. Chan eil uallach air a' BhBC airson na th' air làraich-lìn eile.

Gheibhear sealladh nas fheàrr den duilleig seo le sealladair lìn nas ùire agus na duilleagan stoidhle (CSS) air. Ged a chithear susbaint na làraich leis an t-sealladair lìn a th' agaibh, tha sinn a' moladh an dreach as ùire den bhathar-bhog ur sealladair a thoirt a-nuas, no ur duilleagan-stoidhle a chur air ma ghabhas sin dèanamh.