Học viện Báo chí cho bạn học các kỹ năng báo chí một cách không thiên vị, trung thực, chính xác cùng các nguyên tắc cơ bản về nền báo chí độc lập. Trang web của chúng tôi trình bày kinh nghiệm của nghề báo BBC và chia sẻ miễn phí cho công chúng toàn cầu.

Kỹ năng

Phóng viên cần làm chủ được các kỹ năng biên tập và xử lý tình huống. Các gương mặt kỳ cựu của BBC sẽ đồng hành cùng bạn qua những chỉ dẫn, chia sẻ kinh nghiệm thiết thực.

Ngôn ngữ

Tiêu chí của BBC Tiếng Việt là sử dụng văn phong hiện đại, trong sáng, đơn giản, dễ hiểu và đảm bảo nguyên tắc làm báo chính xác, trung thực, không thiên vị.

Tiêu chuẩn nghề báo

Hoạt động nghề nghiệp của phóng viên BBC phải đáp ứng các nguyên tắc biên tập, các giá trị cốt lõi của BBC, đồng thời phải phù hợp pháp luật, đặc biệt là luật về truyền thông.

Chuẩn mực cho ngôn ngữ báo chí

Theo Trưởng ban Nguyễn Giang, BBC Tiếng Việt cố gắng dùng từ ngữ không mang tính thiên kiến hoặc chứa đựng ẩn ý mang tính phán xét, suy diễn hoặc xúc phạm vì lý do lịch sử, chính trị hay tôn giáo.

Đề xuất ý tưởng

Phóng viên mới vào nghề nên mạnh dạn đề xuất ý tưởng và đóng góp ý tưởng cho đồng nghiệp, qua đó góp phần tạo nên sản phẩm báo chí sáng tạo, độc đáo.

Viết tựa bài hay

BBC đặt tựa bài theo tiêu chí ngắn gọn, đủ ý nhưng trong sáng và phù hợp thể loại tin bài.