Học viện Báo chí cho bạn học các kỹ năng báo chí một cách không thiên vị, trung thực, chính xác cùng các nguyên tắc cơ bản về nền báo chí độc lập. Trang web của chúng tôi trình bày kinh nghiệm của nghề báo BBC và chia sẻ miễn phí cho công chúng toàn cầu.

Kỹ năng

Phóng viên cần làm chủ được các kỹ năng biên tập và xử lý tình huống. Các gương mặt kỳ cựu của BBC sẽ đồng hành cùng bạn qua những chỉ dẫn, chia sẻ kinh nghiệm thiết thực.

Ngôn ngữ

Tiêu chí của BBC Tiếng Việt là sử dụng văn phong hiện đại, trong sáng, đơn giản, dễ hiểu và đảm bảo nguyên tắc làm báo chính xác, trung thực, không thiên vị.

Tiêu chuẩn nghề báo

Hoạt động nghề nghiệp của phóng viên BBC phải đáp ứng các nguyên tắc biên tập, các giá trị cốt lõi của BBC, đồng thời phải phù hợp pháp luật, đặc biệt là luật về truyền thông.

Viết tựa đề cho TV và video

Tựa đề và lời dẫn nhập khúc chiết, gây chú ý sẽ tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn khán giả theo dõi bản tin truyền hình, và bạn đừng quên cập nhật những thay đổi phút chót trước khi lên sóng.

Phiên âm và k‎ý tự

BBC Tiếng Việt thường giữ tên người, địa danh nước ngoài theo văn bản tiếng Anh và tránh phiên âm theo kiểu ‘diễn nôm’.

Phối hợp khi đặt bài

Việc trao đổi thông tin liên tục và thỏa thuận sớm về cách làm bài giữa ban biên tập và phóng viên đi công tác là những bước đi tối quan trọng để dựng chương trình.