Học viện Báo chí cho bạn học các kỹ năng báo chí một cách không thiên vị, trung thực, chính xác cùng các nguyên tắc cơ bản về nền báo chí độc lập. Trang web của chúng tôi trình bày kinh nghiệm của nghề báo BBC và chia sẻ miễn phí cho công chúng toàn cầu.

Kỹ năng

Phóng viên cần làm chủ được các kỹ năng biên tập và xử lý tình huống. Các gương mặt kỳ cựu của BBC sẽ đồng hành cùng bạn qua những chỉ dẫn, chia sẻ kinh nghiệm thiết thực.

Ngôn ngữ

Tiêu chí của BBC Tiếng Việt là sử dụng văn phong hiện đại, trong sáng, đơn giản, dễ hiểu và đảm bảo nguyên tắc làm báo chính xác, trung thực, không thiên vị.

Tiêu chuẩn nghề báo

Hoạt động nghề nghiệp của phóng viên BBC phải đáp ứng các nguyên tắc biên tập, các giá trị cốt lõi của BBC, đồng thời phải phù hợp pháp luật, đặc biệt là luật về truyền thông.

An toàn khi tác nghiệp

Phóng viên cần những kỹ năng gì khi có mặt và tường thuật tại các môi trường bất ổn như chiến tranh, bạo loạn?

Dịch thuật

BBC Tiếng Việt luôn cố gắng ‘Việt hóa’ khi dịch bài vở, nhằm có bản dịch hay và cô đọng, bất kể câu chuyện gốc từ đâu, từ ngôn ngữ nào.

Nguyên tắc biên tập của BBC

BBC xây dựng bộ cẩm nang hướng dẫn nêu rõ các quy tắc đạo đức và các giá trị cần tuân thủ trong quá trình làm tin bài cho truyền hình, phát thanh và online ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.