Học viện Báo chí cho bạn học các kỹ năng báo chí một cách không thiên vị, trung thực, chính xác cùng các nguyên tắc cơ bản về nền báo chí độc lập. Trang web của chúng tôi trình bày kinh nghiệm của nghề báo BBC và chia sẻ miễn phí cho công chúng toàn cầu.

Kỹ năng

Phóng viên cần làm chủ được các kỹ năng biên tập và xử lý tình huống. Các gương mặt kỳ cựu của BBC sẽ đồng hành cùng bạn qua những chỉ dẫn, chia sẻ kinh nghiệm thiết thực.

Ngôn ngữ

Tiêu chí của BBC Tiếng Việt là sử dụng văn phong hiện đại, trong sáng, đơn giản, dễ hiểu và đảm bảo nguyên tắc làm báo chính xác, trung thực, không thiên vị.

Tiêu chuẩn nghề báo

Hoạt động nghề nghiệp của phóng viên BBC phải đáp ứng các nguyên tắc biên tập, các giá trị cốt lõi của BBC, đồng thời phải phù hợp pháp luật, đặc biệt là luật về truyền thông.

Quay phim, chụp ảnh trong môi trường loạn lạc (Phần 1)

Nhiếp ảnh gia tự do Phạm Cao Phong chia sẻ kinh nghiệm ghi hình, chụp ảnh trong các tình huống nguy hiểm.

Phóng sự điều tra

Làm sao để biến những bằng chứng không chính thức thành nội dung phóng sự sắc bén? Matt Prodger chia sẻ kinh nghiệm thực hiện phóng sự điều tra truyền hình.

Quy tắc ứng xử với khách mời

Phóng viên cần thay mặt công chúng đặt những câu hỏi khó, nhưng đồng thời cần ứng xử một cách công bằng đối với khách mời phỏng vấn, theo Giám đốc Học viện Báo chí BBC Kevin Marsh.