هدف مدرسه روزنامه‌نگاری آموزش خبرنگاران است. آن‌ها باید هنگام تهیه خبر با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، لحن و همچنین استفاده درست از زبان، اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی را رعایت کنند و آن را با دانش فنی لازم برای تولید و ارائه خبر پیوند بزنند تا به سبک خبرنگاری مورد تایید بی‌بی‌سی پای‌بند بمانند.

فنون خبرنگاری

مهارت در تحقیق، تولید و ارائه خبر به سردبیر و خبرنگار اجازه می‌دهد تا برنامه‌هایی جذاب تهیه کنند و مخاطبان خود را حفظ کنند.

زبان خبرنگاری

استفاده درست از قواعد زبان به خبرنگار اجازه می‌دهد تا خبر را دقیق گزارش کند و در عین حال به اصول سردبیری بی‌بی‌سی وفادار بماند.

اصول سردبیری بی‌بی‌سی

پای‌بندی به اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی مانند استقلال، بی‌طرفی و منفعت عمومی وظیفه همه سردبیران و خبرنگاران است.

رسانه‌های اجتماعی: خبریابی

رسانه‌های اجتماعی در ارتباطی نزدیک با تکنولوژی‌های جدید تغییراتی عمیق در مسیرهای سنتی خبریابی ایجاد کرده‌اند.

نام کشورها در ایران و افغانستان

با این‌که اکثر قریب به اتفاق کشورها نام مشابهی در ایران و افغانستان دارند ولی در مواردی خاص از نام‌های متفاوتی استفاده می‌شود.

حق نشر

آیا می‌دانید قوانین حق نشر در عمل حریم جغرافیایی ندارند و بر اساس معاهده‌هایی در سطح بین‌المللی هم اجرا می‌شوند؟