هدف مدرسه روزنامه‌نگاری آموزش خبرنگاران است. آن‌ها باید هنگام تهیه خبر با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، لحن و همچنین استفاده درست از زبان، اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی را رعایت کنند و آن را با دانش فنی لازم برای تولید و ارائه خبر پیوند بزنند تا به سبک خبرنگاری مورد تایید بی‌بی‌سی پای‌بند بمانند.

فنون خبرنگاری

مهارت در تحقیق، تولید و ارائه خبر به سردبیر و خبرنگار اجازه می‌دهد تا برنامه‌هایی جذاب تهیه کنند و مخاطبان خود را حفظ کنند.

زبان خبرنگاری

استفاده درست از قواعد زبان به خبرنگار اجازه می‌دهد تا خبر را دقیق گزارش کند و در عین حال به اصول سردبیری بی‌بی‌سی وفادار بماند.

اصول سردبیری بی‌بی‌سی

پای‌بندی به اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی مانند استقلال، بی‌طرفی و منفعت عمومی وظیفه همه سردبیران و خبرنگاران است.

چگونه کریکت بازی می‌کنند

اصول و قواعد بازی کریکت بسیار متعدد است. این توضیحات تصویری کمکی است برای درک اصول اساسی و مفاهیم محوری بازی کریکت.

واژگان فنی کریکت

می‌خواهید از یک مسابقه کریکت گزارش تهیه کنید ولی از مفهوم دقیق واژگان فنی این ورزش اطلاع ندارید؟ این مجموعه واژگان می‌تواند به شما کمک کند.

تلفظ درست در زبان انگلیسی

رابطه نسبتا پیچیده‌ای که بین شکل نوشتاری و شکل گفتاری کلمه‌ها در زبان انگلیسی وجود دارد تلفظ درست را در این زبان مشکل می‌کند.