هدف مدرسه روزنامه‌نگاری آموزش خبرنگاران است. آن‌ها باید هنگام تهیه خبر با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، لحن و همچنین استفاده درست از زبان، اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی را رعایت کنند و آن را با دانش فنی لازم برای تولید و ارائه خبر پیوند بزنند تا به سبک خبرنگاری مورد تایید بی‌بی‌سی پای‌بند بمانند.

فنون خبرنگاری

مهارت در تحقیق، تولید و ارائه خبر به سردبیر و خبرنگار اجازه می‌دهد تا برنامه‌هایی جذاب تهیه کنند و مخاطبان خود را حفظ کنند.

زبان خبرنگاری

استفاده درست از قواعد زبان به خبرنگار اجازه می‌دهد تا خبر را دقیق گزارش کند و در عین حال به اصول سردبیری بی‌بی‌سی وفادار بماند.

اصول سردبیری بی‌بی‌سی

پای‌بندی به اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی مانند استقلال، بی‌طرفی و منفعت عمومی وظیفه همه سردبیران و خبرنگاران است.

برنامه‌ها با حضور مخاطبان

برای اجرای برنامه‌هایی که با حضور مخاطبان برگزار می‌شود باید سوال‌های مناسب انتخاب کرد و برای اتفاقات غیر منتظره آماده بود.

نام ماه‌ها و کشورها در فارسی

با این‌که در فارسی ایرانی نام ماه‌های فرنگی با تلفظ فرانسوی به کار می‌رود اما در فارسی افغانی شکلی از تلفظ انگلیسی متداول شده است.

اصول اخلاقی و کاری بی‌بی‌سی

بی‌بی‌سی انتظار دارد مطالبی که توسط این سازمان پخش می‌شود با رعایت اصول اخلاقی و ارزش‌های کاری باشد.