هدف مدرسه روزنامه‌نگاری آموزش خبرنگاران است. آن‌ها باید هنگام تهیه خبر با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، لحن و همچنین استفاده درست از زبان، اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی را رعایت کنند و آن را با دانش فنی لازم برای تولید و ارائه خبر پیوند بزنند تا به سبک خبرنگاری مورد تایید بی‌بی‌سی پای‌بند بمانند.

فنون خبرنگاری

مهارت در تحقیق، تولید و ارائه خبر به سردبیر و خبرنگار اجازه می‌دهد تا برنامه‌هایی جذاب تهیه کنند و مخاطبان خود را حفظ کنند.

زبان خبرنگاری

استفاده درست از قواعد زبان به خبرنگار اجازه می‌دهد تا خبر را دقیق گزارش کند و در عین حال به اصول سردبیری بی‌بی‌سی وفادار بماند.

اصول سردبیری بی‌بی‌سی

پای‌بندی به اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی مانند استقلال، بی‌طرفی و منفعت عمومی وظیفه همه سردبیران و خبرنگاران است.

دوربین‌های پرنده در تلویزیون

استفاده از دوربین‌های پرنده کنترلی به بی‌بی‌سی اجازه می‌دهد تا در برنامه‌های خبری خود از تکنیک‌هایی استفاده کند که تا پیش از این در انحصار فیلم‌های هالیوودی بود.

نام ولسوالی‌های افغانستان

در این صفحه برای کمک به خبرنگاران و خوانندگان فهرستی از نام‌های معیاری ولسوالی‌های افغانستان نوشته شده است.

حق نشر در تلویزیون

تصاویری که در تلویزیون استفاده می‌کنید هم شامل قوانین مربوط به حق نشر می‌شوند و باید ابتدا از صاحب آن‌ها اجازه بگیرید.