هدف مدرسه روزنامه‌نگاری آموزش خبرنگاران است. آن‌ها باید هنگام تهیه خبر با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، لحن و همچنین استفاده درست از زبان، اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی را رعایت کنند و آن را با دانش فنی لازم برای تولید و ارائه خبر پیوند بزنند تا به سبک خبرنگاری مورد تایید بی‌بی‌سی پای‌بند بمانند.

فنون خبرنگاری

مهارت در تحقیق، تولید و ارائه خبر به سردبیر و خبرنگار اجازه می‌دهد تا برنامه‌هایی جذاب تهیه کنند و مخاطبان خود را حفظ کنند.

زبان خبرنگاری

استفاده درست از قواعد زبان به خبرنگار اجازه می‌دهد تا خبر را دقیق گزارش کند و در عین حال به اصول سردبیری بی‌بی‌سی وفادار بماند.

اصول سردبیری بی‌بی‌سی

پای‌بندی به اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی مانند استقلال، بی‌طرفی و منفعت عمومی وظیفه همه سردبیران و خبرنگاران است.

شبکه‌های اجتماعی: شایعه و خبر

رسانه‌های اجتماعی امروزه برای کسب خبر به شبکه‌های اجتماعی اتکاء می‌کنند اما نباید از نشر شایعه از طریق این شبکه‌ها غافل شوند.

ترکیب سازی جدید و پذیرش زبان

ساختن ترکیب‌های جدید در زبان فارسی باید تنها در صورت نیاز واقعی و با داشتن آگاهی کافی از دستور زبان فارسی صورت بگیرد.

تهیه گزارش و قانون

خبرنگاران و سردبیران در جریان کار روزمره خود به شکل‌های مختلف با قوانین و مسائل حقوقی متنوعی روبه‌رو خواهند شد.