هدف مدرسه روزنامه‌نگاری آموزش خبرنگاران است. آن‌ها باید هنگام تهیه خبر با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، لحن و همچنین استفاده درست از زبان، اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی را رعایت کنند و آن را با دانش فنی لازم برای تولید و ارائه خبر پیوند بزنند تا به سبک خبرنگاری مورد تایید بی‌بی‌سی پای‌بند بمانند.

فنون خبرنگاری

مهارت در تحقیق، تولید و ارائه خبر به سردبیر و خبرنگار اجازه می‌دهد تا برنامه‌هایی جذاب تهیه کنند و مخاطبان خود را حفظ کنند.

زبان خبرنگاری

استفاده درست از قواعد زبان به خبرنگار اجازه می‌دهد تا خبر را دقیق گزارش کند و در عین حال به اصول سردبیری بی‌بی‌سی وفادار بماند.

اصول سردبیری بی‌بی‌سی

پای‌بندی به اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی مانند استقلال، بی‌طرفی و منفعت عمومی وظیفه همه سردبیران و خبرنگاران است.

خبرنگاران و شبکه‌های اجتماعی

حضور خبرنگاران بی‌بی‌سی در شبکه‌های اجتماعی برای جمع‌آوری اطلاعات و تهیه خبر باید بر مبنای دستورعمل‌های این رسانه باشد.

برگزاری بحث در رادیو

مجری یک بحث رادیویی باید کاملا با موضوع برنامه آشنا باشد ولی هرگز نباید همه سوال‌هایش را پیش از شروع برنامه آماده کند.

«گفت‌وگو» بنویسیم یا «گفتگو»؟

گفت‌وگو اسم فعلی است که از «ریشه گذشته فعل» به علاوه «واو عطف» به علاوه «ریشه حال همان فعل» ساخه می‌شود.