هدف مدرسه روزنامه‌نگاری آموزش خبرنگاران است. آن‌ها باید هنگام تهیه خبر با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، لحن و همچنین استفاده درست از زبان، اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی را رعایت کنند و آن را با دانش فنی لازم برای تولید و ارائه خبر پیوند بزنند تا به سبک خبرنگاری مورد تایید بی‌بی‌سی پای‌بند بمانند.

فنون خبرنگاری

مهارت در تحقیق، تولید و ارائه خبر به سردبیر و خبرنگار اجازه می‌دهد تا برنامه‌هایی جذاب تهیه کنند و مخاطبان خود را حفظ کنند.

زبان خبرنگاری

استفاده درست از قواعد زبان به خبرنگار اجازه می‌دهد تا خبر را دقیق گزارش کند و در عین حال به اصول سردبیری بی‌بی‌سی وفادار بماند.

اصول سردبیری بی‌بی‌سی

پای‌بندی به اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی مانند استقلال، بی‌طرفی و منفعت عمومی وظیفه همه سردبیران و خبرنگاران است.

توجه به ذائقه عمومی در تلویزیون

انتخاب تصویر خشن برای پخش در برنامه‌های تلویزیونی باید با توجه به ذائقه عمومی و تاثیرات احتمالی آن تصاویر بر مخاطبان انجام شود.

تلفظ درست در زبان انگلیسی

رابطه نسبتا پیچیده‌ای که بین شکل نوشتاری و شکل گفتاری کلمه‌ها در زبان انگلیسی وجود دارد تلفظ درست را در این زبان مشکل می‌کند.

اهانت به دادگاه

آیا می‌دانید "اهانت به دادگاه" به چه معنی است و ارتکاب چه اعمالی می‌تواند از دید دادگاه مصداق تخلف از این قانون به شمار آید؟