هدف مدرسه روزنامه‌نگاری آموزش خبرنگاران است. آن‌ها باید هنگام تهیه خبر با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، لحن و همچنین استفاده درست از زبان، اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی را رعایت کنند و آن را با دانش فنی لازم برای تولید و ارائه خبر پیوند بزنند تا به سبک خبرنگاری مورد تایید بی‌بی‌سی پای‌بند بمانند.

فنون خبرنگاری

مهارت در تحقیق، تولید و ارائه خبر به سردبیر و خبرنگار اجازه می‌دهد تا برنامه‌هایی جذاب تهیه کنند و مخاطبان خود را حفظ کنند.

زبان خبرنگاری

استفاده درست از قواعد زبان به خبرنگار اجازه می‌دهد تا خبر را دقیق گزارش کند و در عین حال به اصول سردبیری بی‌بی‌سی وفادار بماند.

اصول سردبیری بی‌بی‌سی

پای‌بندی به اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی مانند استقلال، بی‌طرفی و منفعت عمومی وظیفه همه سردبیران و خبرنگاران است.

نوشتن خلاصه خبر برای رادیو

افزایش تعداد خبر و اضافه کردن کلیپ صدا به برخی از آن‌ها به شما امکان می‌دهد تا خلاصه خبری بنویسید که جالب باشد و ریتمی مناسب داشته باشد.

انتخاب معنی مناسب

در ترجمه باید ابتدا جمله را کامل خواند، فهمید و سپس معنی درست کلمه‌ها را بر اساس مفهوم آن‌ها در جمله انتخاب کرد؟

استفاده از زبان بی‌طرفانه

آیا به کلمه‌هایی که در متن یک گزارش استفاده می‌کنید توجه کافی می‌کنید؟ آیا می‌دانید یک کلمه می‌تواند بین گروه‌های مختلف معنی‌های متفاوتی داشته باشد؟