هدف مدرسه روزنامه‌نگاری آموزش خبرنگاران است. آن‌ها باید هنگام تهیه خبر با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، لحن و همچنین استفاده درست از زبان، اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی را رعایت کنند و آن را با دانش فنی لازم برای تولید و ارائه خبر پیوند بزنند تا به سبک خبرنگاری مورد تایید بی‌بی‌سی پای‌بند بمانند.

فنون خبرنگاری

مهارت در تحقیق، تولید و ارائه خبر به سردبیر و خبرنگار اجازه می‌دهد تا برنامه‌هایی جذاب تهیه کنند و مخاطبان خود را حفظ کنند.

زبان خبرنگاری

استفاده درست از قواعد زبان به خبرنگار اجازه می‌دهد تا خبر را دقیق گزارش کند و در عین حال به اصول سردبیری بی‌بی‌سی وفادار بماند.

اصول سردبیری بی‌بی‌سی

پای‌بندی به اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی مانند استقلال، بی‌طرفی و منفعت عمومی وظیفه همه سردبیران و خبرنگاران است.

گزارش رادیویی چیست؟

یک گزارش رادیویی از اجزاء جداگانه‌ای مانند مقدمه، لینک، کلیپ، واکس پاپ و غیره که با دقت در کنار یکدیگر چیده شده‌اند تشکیل می‌شود.

فعل‌های مترادف

یکی دیگر از روش‌های بی‌ضرورت جلوگیری از تکرار فعل استفاده از فعل‌های مترادفی است که در زبان گفتاری کاربرد ندارد.

پروپاگاندا، انواع و تاثیراتش

به عقیده برخی از کارشناسان هر گونه پیامی که اهداف تجاری و سیاسی مشخصی را دنبال کند پروپاگاندا محسوب می‌شود.