هدف مدرسه روزنامه‌نگاری آموزش خبرنگاران است. آن‌ها باید هنگام تهیه خبر با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، لحن و همچنین استفاده درست از زبان، اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی را رعایت کنند و آن را با دانش فنی لازم برای تولید و ارائه خبر پیوند بزنند تا به سبک خبرنگاری مورد تایید بی‌بی‌سی پای‌بند بمانند.

فنون خبرنگاری

مهارت در تحقیق، تولید و ارائه خبر به سردبیر و خبرنگار اجازه می‌دهد تا برنامه‌هایی جذاب تهیه کنند و مخاطبان خود را حفظ کنند.

زبان خبرنگاری

استفاده درست از قواعد زبان به خبرنگار اجازه می‌دهد تا خبر را دقیق گزارش کند و در عین حال به اصول سردبیری بی‌بی‌سی وفادار بماند.

اصول سردبیری بی‌بی‌سی

پای‌بندی به اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی مانند استقلال، بی‌طرفی و منفعت عمومی وظیفه همه سردبیران و خبرنگاران است.

ساخت گزارش خبری برای تلویزیون

همیشه پیش از شروع ساخت یک گزارش خبری به ساختار کلی آن، اجزائی که آن را تشکیل خواهند داد و نحوه انتقال پیام آن به مخاطب فکر کنید.

ترجمه مفهوم به مفهوم

در ترجمه باید ابتدا مفهوم مورد نظر نویسنده را کاملا فهمید و سپس آن را با انتخاب کلمه‌های مناسب به زبان فارسی منتقل کرد.

حق نشر

آیا می‌دانید قوانین حق نشر در عمل حریم جغرافیایی ندارند و بر اساس معاهده‌هایی در سطح بین‌المللی هم اجرا می‌شوند؟