هدف مدرسه روزنامه‌نگاری آموزش خبرنگاران است. آن‌ها باید هنگام تهیه خبر با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، لحن و همچنین استفاده درست از زبان، اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی را رعایت کنند و آن را با دانش فنی لازم برای تولید و ارائه خبر پیوند بزنند تا به سبک خبرنگاری مورد تایید بی‌بی‌سی پای‌بند بمانند.

فنون خبرنگاری

مهارت در تحقیق، تولید و ارائه خبر به سردبیر و خبرنگار اجازه می‌دهد تا برنامه‌هایی جذاب تهیه کنند و مخاطبان خود را حفظ کنند.

زبان خبرنگاری

استفاده درست از قواعد زبان به خبرنگار اجازه می‌دهد تا خبر را دقیق گزارش کند و در عین حال به اصول سردبیری بی‌بی‌سی وفادار بماند.

اصول سردبیری بی‌بی‌سی

پای‌بندی به اصول اخلاقی و ارزش‌های بی‌بی‌سی مانند استقلال، بی‌طرفی و منفعت عمومی وظیفه همه سردبیران و خبرنگاران است.

گزارش کوتاه برای رادیو

آیا می‌دانید که یک گزارش کوتاه رادیویی از پرداختن به حواشی تاریخی و ارائه تحلیل پرهیز می‌کند و فقط اصل خبر را خلاصه و روشن بیان می‌کند؟

سه مثال از ترجمه

در اینجا بگذارید با ارائه سه نمونه کار، اصول ترجمه و استفاده از زبان رادیویی برای نوشتن متن به زبان فارسی را بررسی کنیم.

منفعت عمومی

یکی از اصلی‌ترین مبانی حاکم بر کار روزنامه‌نگاری در مؤسسه‌های خبری گوناگون، با وجود مبهم بودن، اصل منفعت عمومی است.