د بي بي سي د ژورنالیزم پوهنځی د خبریالۍ د اساسي مهارتونو، بې پرې او سمې ژبې او د ژورنالیزم د خپلواکۍ د بنسټیزو اصولو په اړه مشورې وړاندې کوي. په دې وېبپاڼه کې د بي بي سي د خبریالۍ تجربې راټولې شوي او په وړیا ډول د نړۍ گوټ گوټ ته رسول کېږي.

مهارتونه

د خبرونو او رپوټونو چمتو کول دقت او مسلکي مهارت ته اړتیا لري. په راډیو، تلویزیون او انلاین کې د رپوټ د چمتو کولو بېلګې خبریال ته د ښه رپوټ جوړولو لارې ښودلی شي.

ژبه

په خبریالۍ کې تر ټولو مهم عنصر ژبه ده. د ژبې سمه کارونه خبریال ته موقع ورکوي چې خبر په کره توګه رپوټ کړي او د بي بي سي اصولو ته ژمن پاتې شي.

د بي بي سي اصول

د بي بي سي خبریالان باید په خپلو چارو کې د بي بي سي اصولو ته پام وکړي. په دغو اصولو کې بې پرې والی، خپلواکي او عامه ګټې را ځي.

د کرېکټ لوبه څنګه کېږي؟

کرېکټ ګڼ قانونونه لري. دغه انځوریزه تشریح به د کرېکټ لوبې د مهمو قانونونو او فعالیتونو په اړه د پوهاوي پیدا کولو په برخه کې له تاسې سره مرسته وکړي.

ډېسپچ څنګه لیکل کېږي؟

په ډېسپچ کې د خبر اصلي روح په روښانو او څو محدودو ټکو کې وړاندې کېږي. دا لنډ مطلب له پلټنو راوځي او د بي بي سي پر اصولو بنا چمتو وي.

د پښتو پنځګونې (ی) ګانې

. پنځه واړه (ی) ګانې تل ساکنې يا بې حرکته وي، او بڼه يې ترې د مخکيني توري له حرکته ټاکل کېږي