د بي بي سي د ژورنالیزم پوهنځی د خبریالۍ د اساسي مهارتونو، بې پرې او سمې ژبې او د ژورنالیزم د خپلواکۍ د بنسټیزو اصولو په اړه مشورې وړاندې کوي. په دې وېبپاڼه کې د بي بي سي د خبریالۍ تجربې راټولې شوي او په وړیا ډول د نړۍ گوټ گوټ ته رسول کېږي.

مهارتونه

د خبرونو او رپوټونو چمتو کول دقت او مسلکي مهارت ته اړتیا لري. په راډیو، تلویزیون او انلاین کې د رپوټ د چمتو کولو بېلګې خبریال ته د ښه رپوټ جوړولو لارې ښودلی شي.

ژبه

په خبریالۍ کې تر ټولو مهم عنصر ژبه ده. د ژبې سمه کارونه خبریال ته موقع ورکوي چې خبر په کره توګه رپوټ کړي او د بي بي سي اصولو ته ژمن پاتې شي.

د بي بي سي اصول

د بي بي سي خبریالان باید په خپلو چارو کې د بي بي سي اصولو ته پام وکړي. په دغو اصولو کې بې پرې والی، خپلواکي او عامه ګټې را ځي.

خبریال ته د یوه ساه پوه مشورې

خبریال باید د خپل مسلکي کار په لړ کې خطرونو، ننګوونو او محدودیتونو ته پام وکړي. خپلې اندېښنې له مناسبو خلکو سره شریکې کړي، زغم ولري او له هر حالت سره ځانګړی چلند غوره کړي

نوښتګر ژورنالېزم

ژورناليزم ټول ددې لپاره دى چې خلکو ته يو څه نوي ووايي، هغه څه چې په زړه پورې دي يا هغه څه چې پام راکاږي. ټول ژورنالستان په دې اندېښنه کې وي چې څنگه نوښتگر واوسي

د سپورتي مطالبو لوستل

د سپورتي مطلب په برخه کې پام د لوبې پرځای په لوبغاړي وساتئ. موضوع را وسپړۍ، مالي اړخونه یې وڅېړئ او له سپورتي څېرو نه د شخصیت په توګه ګټه واخلئ. پروګرام په زړه پورې کړئ