د بي بي سي د ژورنالیزم پوهنځی د خبریالۍ د اساسي مهارتونو، بې پرې او سمې ژبې او د ژورنالیزم د خپلواکۍ د بنسټیزو اصولو په اړه مشورې وړاندې کوي. په دې وېبپاڼه کې د بي بي سي د خبریالۍ تجربې راټولې شوي او په وړیا ډول د نړۍ گوټ گوټ ته رسول کېږي.

مهارتونه

د خبرونو او رپوټونو چمتو کول دقت او مسلکي مهارت ته اړتیا لري. په راډیو، تلویزیون او انلاین کې د رپوټ د چمتو کولو بېلګې خبریال ته د ښه رپوټ جوړولو لارې ښودلی شي.

ژبه

په خبریالۍ کې تر ټولو مهم عنصر ژبه ده. د ژبې سمه کارونه خبریال ته موقع ورکوي چې خبر په کره توګه رپوټ کړي او د بي بي سي اصولو ته ژمن پاتې شي.

د بي بي سي اصول

د بي بي سي خبریالان باید په خپلو چارو کې د بي بي سي اصولو ته پام وکړي. په دغو اصولو کې بې پرې والی، خپلواکي او عامه ګټې را ځي.

په بي بي سي کې یو ښه سټوډیو مینیجرڅنګه وي

د راډیو سټوډیو مینیجر د بي بي سي په راډیويي خپرونوکې مهم رول لوبوي. د ښه کیفیت درلودونکې خپرونې لپاره هغوې څه کوي؟

کره فعلي گردان په بېلگو کې

په گردان کې فعل د یوې قاعدې له مخې زمانه اړوي، سره له دې چې بې قاعدې بڼې هم لږې نه دي. له ژبنیو قاعدو سره سم د فعل کره گردان څنگه کېږي؟

د راډويي سریزو لیکل

سریزه د پلورنځي کړکۍ ده، تاسودخبرونو پلورونکي یاست.