ဘီဘီစီ သတင္းပညာ ေကာလိပ္က ႀကိဳဆိုပါတယ္။

အရည္အေသြး

သတင္းရယူ စုေဆာင္းတာက စျပီး၊ တည္းျဖတ္ ထုတ္လႊင့္ မႈ၊ ေရးသား တင္ျပမႈ အပိုင္းေတြမွာ အရည္အေသြး အဆင့္မီ ဖို႔ အဓိက ထားပါ…

ဘာသာစကား

သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကားေတြကို ကြ်မ္းက်င္ဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။ ဘာသာျပန္တာ လြဲတာတို႔ အသံထြက္မွားတာ တို႔ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ရယ္စရာျဖစ္ျပီး၊…

စံႏႈန္းမ်ား

က်င့္ဝတ္ သိကၡာနဲ႔ စံထားမႈ မရွိတဲ့ သတင္းဌာနပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သတင္း သမားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ယုံၾကည္မႈ ရရွိမွာ မဟုတ္တာ ကေတာ့…

ေရဒီယို သတင္းလႊာ

သတင္းမေရးခင္ အရင္ဆုံး၊ သတင္းကို ကိုယ္တိုင္ နားလည္ဖို႔ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ မရွင္းဘူး ဆိုရင္၊ ေသာတရွင္ေတြ…

ဘာသာျပန္ပံု

မတူကဲြျပားျခားနားတဲ့ ဘာသာစကားကို ျမန္မာလို ျပန္တဲ့အခါမွာ မူရင္းဘာသာကိုေရာ ျမန္မာဘာသာကိုပါ ဘာသာစကား နွစ္မိ်ဳးစလံုးကို…

အမွန္တရားနဲ႕ တိက်မွန္ကန္မွဳ

သတင္းေထာက္တဦးဆိုတာ ကိုယ့္ပရိသတ္နဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ မထားတဲ့ အျပန္အလွန္ သေဘာတူ ထားခ်က္ တရပ္ ရိွပါတယ္။