Dyddiad: 05.03.2012Diweddarwyd: 26.03.2012 am 13.20
Doctor Who

Datganiad y Cyfarwyddwr Cyffredinol

Ym Mawrth 2010, cyhoeddodd y BBC ei adolygiad strategaeth, Rhoi Ansawdd yn Gyntaf, mewn ymateb i heriau allweddol a osodwyd gan Ymddiriedolaeth y BBC. Dan y strategaeth hon rydym wedi pennu pum blaenoriaeth glir ar gyfer cynnwys a byddwn yn canolbwyntio ar ddarparu'r canlynol i gynulleidfaoedd: y newyddiaduraeth orau yn y byd; gwybodaeth, diwylliant a cherddoriaeth sy'n ysbrydoli; drama a chomedi uchelgeisiol o'r DU; cynnwys rhagorol i blant; a digwyddiadau sy'n dod â chymunedau a'r genedl at ei gilydd.

Datganiadau Polisi Rhaglenni eleni yw'r camau cyntaf ar y ffordd i gyflawni'r uchelgais strategol newydd hon, a fydd yn arwain at £600 miliwn y flwyddyn yn ychwanegol tuag at gynnwys o safon uwch erbyn 2013/2014. Mae'r Datganiadau hyn yn nodi blaenoriaethau golygyddol y BBC ar gyfer pob un o'n gwasanaethau ac maent hefyd yn cynnwys ymrwymiadau'r BBC ac amodau a bennwyd mewn trwyddedau gwasanaeth a chan Ofcom.

Yn 2010 bydd Senedd newydd yn cael ei hethol i San Steffan a bydd ein newyddiaduraeth mewn gwasanaethau teledu, radio ac ar-lein yn ceisio egluro'r materion ac adlewyrchu'r ymgyrch o safbwynt pleidleiswyr ym mhob cwr o'r DU. Byddwn hefyd yn dal i ddarparu ystod eang o wasanaethau busnes i roi gwell dirnadaeth a chyngor i'n cynulleidfaoedd tra mae economi Prydain yn dal i geisio dygymod â chanlyniadau'r argyfwng ariannol.

Eleni byddwn yn ceisio cysylltu cynulleidfaoedd prif ffrwd â chynnwys ffeithiol difrifol ac ymagweddau newydd mewn astudiaethau natur, drwy raglenni fel cyfres Lost Land BBC One. Rhaglen sy'n ymdrin â'r celfyddydau yw Modern Masters. Mae'n cael ei darlledu ar BBC One ac mae'n cael ei chyflwyno gan arbenigwr newydd yn y celfyddydau, a fydd yn edrych ar y pwnc o ongl wahanol. Bydd BBC Four yn dal i gynyddu dylanwad y celfyddydau a diwylliant â The Secret Life of Opera, ac ar Radio 2 bydd rhaglenni celfyddydol yn cael eu cryfhau, gan gynnwys cyfres ar hanes sioeau cerdd a chabare yn y Theatr Gerddorol.

World Of Wonder yw Blwyddyn Wyddoniaeth y BBC yn 2010/2011. Ar y teledu bydd BBC One yn cyflwyno diweddariad o Child Of Our Time, ac ar BBC Two bydd The Story Of Science yn datgelu sut y mae gwyddoniaeth wedi dylanwadu ar y byd modern. Bydd Radio 4 yn cyfrannu ag ystod o raglenni er mwyn ennyn diddordeb y cyhoedd mewn gwyddoniaeth, gan gynnwys So You Want To Be A Scientist? A bydd Saving Species, gan yr Uned Astudiaethau Natur, yn gyfres arbennig ar fioamrywiaeth, mewn 40 rhan, yn ystod Blwyddyn Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig.

O ran dramâu, bydd BBC Two yn ceisio darparu ystod ehangach a mwy o oriau o ddramâu gwreiddiol, gan gael mwy o argraff ar gynulleidfaoedd, yn ogystal â bod yn gartref newydd i BBC Films. Mae'r comisiynau newydd yn cynnwys tymor byr o ddramâu wedi'u hysbrydoli gan yr Wythdegau, gan gynnwys Royal Wedding gan Abi Morgan. Bydd BBC Three yn adeiladu ar lwyddiant Being Human drwy arbrofi â phedair drama beilot newydd yn cynnwys actorion ifanc disglair.

Bydd BBC One yn ceisio adfywio comedi teuluol prif ffrwd drwy ariannu cyfres o gomedïau peilot ac arbrofi â ffurfiau newydd, gwahanol i'r comedïau sefyllfa clasurol, fel Mrs Brown a drama ysgafn newydd o'r enw Pink Ladies. Bydd BBC Three yn parhau â'i rôl o chwilio am gomediwyr newydd yn Funny Fifteen Seconds. Bydd Dod â'r genedl ynghyd yn gweld BBC One yn arwain y darllediadau aml-lwyfan o Gwpan y Byd yn Ne Affrica.

Mae ein hymrwymiad i gynnwys rhagorol i blant mor gryf ag erioed. Bydd cerddoriaeth yn rhan ganolog o raglenni cyn ysgol ar CBeebies gyda ZingZillas, gan sbarduno elfen greadigol plant a deffro'u dychymyg. Bydd rhai o sioeau mwyaf poblogaidd CBBC, fel Tracy Beaker, yn dychwelyd, a bydd dramâu newydd i'w gweld, gan gynnwys Sadie Jones, Just William a Me And My Monsters.

Bydd Radio 2 yn ceisio cryfhau rôl amser brecwast Chris Evans, ochr yn ochr â Simon Mayo yn y rhaglen Drivetime. Bydd Radio 3 yn herio rhai o'r syniadau traddodiadol am gerddoriaeth glasurol drwy roi cyfle i bobl ddod at ei gilydd i wneud cerddoriaeth. Yn y rhaglenni radio lleol byddwn yn cynnal neu'n gwella'n cyrhaeddiad drwy ganolbwyntio ymdrechion ac adnoddau ar raglenni amser brecwast  a chanol bore, yn amodol ar ystyriaeth Ymddiriedolaeth y BBC dan yr adolygiad strategaeth.

Roedd perfformiad y BBC yn dda y llynedd. Llwyddodd i gynnal ei gyrhaeddiad cyffredinol ar gyfer teledu a radio a chynyddu ei gyrhaeddiad ar-lein. Credaf y bydd y blaenoriaethau golygyddol a gweithgareddau cysylltiedig sy'n cael eu hamlinellu ar gyfer 2010/2011 yn y Datganiadau Polisi Rhaglenni hyn yn gwneud hon yn flwyddyn gyffrous arall i'r BBC a'i gynulleidfaoedd.

Mark Thompson

Lawrlwytho

Mae’r ddogfen SoPPs gyfan ar gael fel dwy ffeil fawr PDF, y naill yn Saesneg a‘r llall yn Gymraeg.

Rhaid cael meddalwedd Adobe Reader, sydd ar gael yn rhad ac am ddim via BBC WebWise, er mwyn agor ffeiliau PDF.

Mae’r datganiadau hyn ar gyfer y cyfnod rhwng Ebrill 2010 ac Ebrill 2011.

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.