Teledu - rhaglenni BBC Cymru Wales

Wythnos 42 : Sadwrn 18 - Gwener 24 Hydref 2014

Braslun wythnosol o allbwn teledu BBC Cymru Wales yn genedlaethol ac ar y rhwydwaith

Sylwer bod yr amserlenni'n gallu newid ar fyr rybudd. Cliciwch ar bob rhaglen isod am fanylion llawn ac amser darlledu.