Teledu - rhaglenni BBC Cymru Wales

Wythnos 17: Sadwrn 25 Ebrill - Gwener 1 Mai 2015

Braslun wythnosol o allbwn teledu BBC Cymru Wales yn genedlaethol ac ar y rhwydwaith

Sylwer bod yr amserlenni'n gallu newid ar fyr rybudd. Cliciwch ar bob rhaglen isod am fanylion llawn ac amser darlledu.