Teledu - rhaglenni BBC Cymru Wales

Wythnosau 51 a 52 : Sadwrn 20 Rhagfyr 2014 - Gwener 2 Ionawr 2015

Braslun wythnosol o allbwn teledu BBC Cymru Wales yn genedlaethol ac ar y rhwydwaith

Sylwer bod yr amserlenni'n gallu newid ar fyr rybudd. Cliciwch ar bob rhaglen isod am fanylion llawn ac amser darlledu.