Teledu - rhaglenni BBC Cymru Wales

Wythnos 38 : Sadwrn 20 - Gwener 26 Medi 2014

Braslun wythnosol o allbwn teledu BBC Cymru Wales yn genedlaethol ac ar y rhwydwaith

Sylwer bod yr amserlenni'n gallu newid ar fyr rybudd. Cliciwch ar bob rhaglen isod am fanylion llawn ac amser darlledu.