Radio - rhaglenni BBC Cymru Wales

Wythnos 07: Sadwrn 13 - Gwener 19 Chwefror 2016

Braslun wythnosol o allbwn radio BBC Cymru yn genedlaethol ac ar y rhwydwaith

Sylwer bod yr amserlenni'n gallu newid ar fyr rybudd. Cliciwch ar bob rhaglen isod am fanylion llawn ac amser darlledu.