Radio - rhaglenni BBC Cymru Wales

Wythnos 16: Sadwrn 18 - Gwener 24 Ebrill 2015

Braslun wythnosol o allbwn radio BBC Cymru Wales yn genedlaethol ac ar y rhwydwaith

Sylwer bod yr amserlenni'n gallu newid ar fyr rybudd. Cliciwch ar bob rhaglen isod am fanylion llawn ac amser darlledu.