Radio - rhaglenni BBC Cymru Wales

Wythnos 48 : Sadwrn 29 Tachwedd - Gwener 5 Rhagfyr 2014

Braslun wythnosol o allbwn radio BBC Cymru Wales yn genedlaethol ac ar y rhwydwaith

Sylwer bod yr amserlenni'n gallu newid ar fyr rybudd. Cliciwch ar bob rhaglen isod am fanylion llawn ac amser darlledu.