Rhaglenni a gynhyrchir gan BBC Cymru Wales ar gyfer gorsafoedd a sianeli rhwydwaith a chenedlaethol

Ffeithiol a Cherddoriaeth

X-Ray

X-Ray, BBC One wales

Mae’r adran Ffeithiol a Cherddoriaeth yn cynhyrchu ystod eang o raglenni ar gyfer teledu rhwydwaith, radio rhwydwaith a theledu BBC Cymru Wales.

Yma mae cartref Crimewatch a’i raglen dyddiol, Crimewatch Roadshow, ac rydyn ni’n darparu tua 100 o ffilmiau ar gyfer The One Show bob blwyddyn.

O’r flwyddyn yma ymlaen, bydd y gyfres BBC Two, Coast, a’r gyfres Bargain Hunt, sydd ymlaen yn ystod y dydd ar BBC One yn cael ei gwneud yng Nghaerdydd. Rydyn ni’n cynhyrchu rhai o’r rhaglenni ffeithiol mwyaf poblogaidd ar gyfer BBC Cymru Wales, sy’n cynnwys X-Ray, Police 24/7, Weatherman Walking a Welsh Greats.

O ran ein cynnwys Cerddoriaeth, rydyn ni’n cynhyrchu dwy o brif gystadlaethau’r BBC: Canwr y Byd Caerdydd a Cerddor Ifanc y BBC ac hefyd yn gweithio ar Choir of the Year a Leeds International Piano Competition. Rydyn ni hefyd yn cynhyrchu ystod eang o raglenni dogfen am gerddoriaeth ar gyfer BBC Four ac yn cyfrannu at dymor y Proms gyda’r Doctor Who Proms a’r Proms yn y Parc.

Ar gyfer Radio 3, rydyn ni’n cynhyrchu un o brif eitemau’r amserlen, Composer of the Week, ynghyd â The Choir, cystadlaethau, cyngherddau ac operâu, tra bod ein cynnwys ar Radio 4 yn eang, fel The Science of Music gan Robert Winston, a Tim Key and Gogol’s Overcoat, a enillodd nifer o wobrwyon.

Drama

b01r95xl.jpg

Casualty, BBC One

Mae BBC Cymru Wales yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer cynhyrchu drama.  Rydym yn cynhyrchu rhaglenni ar gyfer yr holl brif sianeli teledu, radio a chyfryngau newydd ar gyfer gwylwyr yng Nghymru, y DU a phob cwr o’r byd.

Teledu
Mae'n hallbwn i deledu lleol a rhwydwaith y BBC dros 100 awr y flwyddyn, gan gynnwys Doctor Who a Casualty ar gyfer BBC One, Pobol y Cwm ar gyfer S4C, a llawer mwy.

Mae’r tîm Drama hefyd yn datblygu ac yn rheoli comisiynau’r BBC sy’n cael eu cynhyrchu gan brif gwmnïau cynhyrchu annibynnol y DU.

Radio
Mae Adran Ddrama Radio BBC Wales yn cynhyrchu amrywiaeth eang o gynyrchiadau geiriau llafar ar gyfer BBC Radio 4, Radio 3 a Radio Wales.

Mewn blwyddyn, caiff dros 27 o oriau o ddrama eu recordio yn y Ganolfan Ddarlledu yn Llandaf. Maen nhw’n amrywio o ddarllediadau syml i gyfresi rhyngweithiol ar-lein a chynyrchiadau uchelgeisiol lle daw’r sain o bob cyfeiriad.

Newyddion a Materion Cyfoes

p01d4fpw.jpg

Newyddion, S4C

Mae Adran Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru yn gyfrifol am holl raglenni newyddion a materion cyfoes sianeli teledu BBC Cymru, Radio Wales a Radio Cymru. Yn 2013/2014, cafodd 649 awr o deledu a 3,304 awr o raglenni radio eu cynhyrchu gennym.

Rydyn ni’n darparu gwasanaeth newyddion i S4C yn ogystal â rhai rhaglenni materion cyfoes. Rydyn ni hefyd yn gyfrifol am wasanaethau newyddion ar-lein y BBC o Gymru, a Cymru Fyw yn Gymraeg.

Ymhlith ein rhaglenni teledu mae Wales Today, Week In Week Out a Sunday Politics ar BBC One Wales a Newyddion 9 a Pawb a’r Farn ar S4C. Mae ein rhaglenni radio yn cynnwys Good Morning Wales, Sunday Supplement, Post Cyntaf a Post Prynhawn.

Mae Newyddion BBC Cymru yn gweithio’n agos â’r tîm Rhwydwaith ac mae Gohebydd Cymru yn adrodd straeon Cymreig yn gyson ar raglenni Rhwydwaith Newyddion Un, Chwech a Deg o’r gloch.

Chwaraeon

b00c0fbv-thumb.jpg

Sport Wales, BBC Two Wales

Adran Chwaraeon BBC Wales sy’n gyfrifol am yr holl arlwy sy’n ymwneud â chwaraeon ac eithrio cynnwys chwaraeon Wales Today a Newyddion, sy’n cael ei ysgogi gan yr adran Newyddion a Materion Cyfoes.

Prif allbwn teledu’r adran yw ein prif raglenni rheolaidd, Scrum V Live (rygbi byw - ar nos Wener), Scrum V (uchafbwyntiau, dadansoddi a thrafod rygbi ar brynhawn dydd Sul) a Sport Wales (ein rhaglen gylchgrawn chwaraeon cyffredinol ar nos Wener), a darlledir y rhain ar BBC Two Wales fel rheol. Mae’r Adran hefyd yn gyfrifol am gynhyrchu Y Clwb Rygbi (rygbi byw ar brynhawn Sul) ar gyfer S4C.

Hefyd, mae'r Wales Sports Awards yn crynhoi llwyddiannau’r flwyddyn bob mis Rhagfyr.

Mae’r adran Chwaraeon yn gweithio gyda chwmnïau cynhyrchu annibynnol ar ei rhaglenni snwcer.

Ar y radio, rydym yn darparu bwletinau chwaraeon rheolaidd drwy gydol yr wythnos ar BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru, gyda Radio Wales Sport yn cael ei ddarlledu bob nos yn ystod yr wythnos, ac ar benwythnosau pan fo gemau yn cael eu chwarae. Mae rhaglen Camp Lawn yn cael ei darlledu ar brynhawn Sadwrn drwy gydol y tymhorau pêl-droed a rygbi.

Rhoddir sylw i gemau criced undydd Morgannwg yn fyw ar BBC Radio Wales ac rydyn ni’n sylwebu ar bob gêm arall ar ein gwasanaeth Ar-lein.

Mae ein gwasanaeth Ar-lein yn wasanaeth Saesneg sy’n darparu’r newyddion, yr erthyglau a’r sylwebaethau diweddaraf o’n tudalennau cartref yn bbc.co.uk/sportwales; bbc.co.uk/scrumv; bbc.co.uk/walesfootball ynghyd â phresenoldeb cryf ar y safle microflogio, Twitter.

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.