Ar y teledu a'r radio

Mae ein rhaglenni teledu lleol ar gael ar BBC ONE Wales & BBC Wales HD, BBC TWO Wales, BBC iPlayer ac S4C. Rydym hefyd yn cynnig dwy orsaf radio genedlaethol, BBC Radio Cymru yn Gymraeg a BBC Radio Wales yn Saesneg.

Mae ein portffolio o raglenni radio i'r rhwydwaith yn cynnwys ffefrynnau megis The Choir a Composer of the Week i Radio 3, ac amryw gynhyrchiad drama i Radio 4.

Ar gyfer teledu, gyda chwmnïau annibynnol yng Nghymru rydym yn cynhyrchu rhaglenni i sianeli digidol y BBC sef BBC Three, Four a CBBC, ac mae ein cynyrchiadau teledu rhwydwaith, gan gynnwys Doctor Who a Casualty, yn denu miliynau o wylwyr drwy'r byd i gyd.

S4C

Mae gennym berthynas unigryw gyda S4C ac rydym yn cyfrannu tua 540 awr o raglenni BBC Cymru Wales at amserlen gyfan S4C bob blwyddyn, wedi ei hariannu gan y drwydded deledu. Adnewyddodd y BBC ac S4C Gytundeb Partneriaeth Strategol fis Tachwedd 2012 a thrwy hyn y mae rhaglenni'r BBC i S4C yn cael eu cytuno.

Mae Ymddiriedolaeth y BBC hefyd yn sefydlu cylch gwaith ar gyfer cynnyrch teledu iaith Gymraeg y BBC. Mae'r ddwy broses yma yn sicrhau bod rhaglenni'r BBC ar S4C yn cyfrannu'n uniongyrchol i strategaeth rhaglenni S4C gan ddarparu'r dibenion cyhoeddus sydd eu hangen gan y BBC yn ei Siarter a'i Gytundeb.

Ar-lein

Mae gwasanaethau ar-lein BBC Cymru yn cyrraedd dros dair miliwn o ddefnyddwyr unigryw bob wythnos, gyda chynnwys yn cael ei weld ar gyfrifiaduron, setiau teledu â chyswllt â’r we, ffonau symudol a dyfeisiau tabled.

Ar gyfer fersiiynau Cymru a Wales o BBC Online, mae’r gwasanaeth yn darparu cynnwys Newyddion a Chwaraeon, iPlayer, yr Hafan, Bitesize ac iWonder, Tywydd, Teithio, Radio a Cherddoriaeth, CBBC a CBeebies.

Mae cyfryngau cymdeithasol ar lwyfannau megis Twitter a Facebook yn dod yn fwyfwy pwysig, gyda chynnydd enfawr yn y defnydd ohonyn nhw dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae Cymru Fyw hefyd yn darparu golwg unigryw ar Gymru yn Gymraeg.

Ynghyd â chynnwys lleol, mae BBC Cymru hefyd yn cynhyrchu cynnwys digidol ar gyfer cynyrchiadau rhwydwaith, o Doctor Who a Sherlock i Crimewatch a Wizards vs Aliens.

Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC ym Mae Caerdydd yw cartref Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC, ac maen nhw'n perfformio ledled Cymru ac ar hyd a lled gwledydd Prydain. Dyma Gerddorfa Breswyl Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, ac maen nhw'n teithio’n rheolaidd i Abertawe ac o amgylch canolbarth a gogledd Cymru. Yn ogystal, mae’r Gerddorfa’n perfformio bob blwyddyn yn y BBC Proms yn y Royal Albert Hall, Llundain.

Ewch i bbc.co.uk/now am fanylion pellach gan gynnwys amserlen o gyngherddau.