Cydweithio

Gweithio gyda sefydliadau allanol

Mae partneriaethau yn bwysig i ni a chroesawn gyfleoedd i gydweithio â sefydliadau allanol. Trwy bartneriaethau ffurfiol yn ogystal â chydweithio mwy anffurfiol rydym yn cryfhau ein cysylltiadau gyda chymunedau ledled Cymru, gan helpu i wireddu potensial llawn nifer o raglenni a phrosiectau. 

Mae'r agwedd hon ar ein gwaith yn cynnwys cydweithio â phrifysgolion, amgueddfeydd ac amrediad o gyrff cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Gwybodaeth pellach

Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy am ein prosiectau.