Cadw mewn cysylltiad

Rhannu eich storiau gyda ni

Mae cadw mewn cysylltiad yn bwysig iawn i ni. Ein nod yw datblygu'r cysylltiadau a wneir yn sgil ein sgyrsiau, prosiectau a digwyddiadau eraill a drefnir yn eich cymuned. Rydym yn awyddus i ddarganfod ffyrdd newydd o gadw mewn cysylltiad ac yn falch o glywed gennych bob amser. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau, stori i'w rhannu, neu os ydych yn meddu ar wybodaeth arbenigol mewn unrhyw faes ac yn dymuno gwybod mwy am ddod yn gyfrannwr o bosib, cysylltwch â ni trwy Wasanaethau'r Gynulleidfa BBC Cymru Wales os gwelwch chi'n dda.