Dulliau o gysylltu â ni

Cyn cysylltu â ni edrychwch drwy ein rhestr o gwestiynau cyffredin os gwelwch yn dda. Os nad yw'r ateb yma, cysylltwch â ni trwy un o'r dulliau canlynol. 

Cwyno

Os gwelwch chi'n dda, defnyddiwch y ffurflen Saesneg neu Gymraeg yn bbc.co.uk/complaints.

Cyffredinol

Am gwestiynau neu sylwadau cyffredinol, gan gynnwys cysylltu â'r tîm Partneriaethau, ffoniwch

03703 500 700 * (Llun-Gwener rhwng 9.30am a 5.30pm)

neu anfon e-bost at adborth.cymru@bbc.co.uk. Rydym yn gwerthfawrogi adborth cadarnhaol ac efallai y byddwn yn rhannu eich sylwadau yn ddi-enw ar ein gwefan neu ar gyfryngau cymdeithasol.

Hefyd gallwch gysylltu â ni trwy'r post at Gwasanaethau'r Gynulleidfa BBC Cymru Wales, Bangor LL57 2BY.

Ni fydd unrhyw fanylion sy'n cael eu derbyn yn cael eu hanfon tu allan i’r BBC, ac eithrio adegau pan fyddwn angen gwneud unrhyw ymholiadau pellach. Efallai byddwn yn anfon eich manylion cyswllt ymlaen at adrannau eraill o fewn y BBC, os byddwn yn credu fod cynnwys y neges o ddiddordeb iddynt.

Yn anffodus nid yw'n bosibl i ni ymateb yn bersonol i bob neges, ond rydyn ni'n gwerthfawrogi unrhyw adborth ac yn cofrestru pob sylw yn ofalus er sylw'r timau golygyddol a'r rheolwyr.

* Mae hi’n costio’r un faint i ffonio rhifau 0370 (cyfradd ar draws y DU) â chodau daearyddol 01/02. Gellir recordio galwadau at ddibenion hyfforddiant.