1. Cyn cysylltu â ni...
 2. Sut mae modd cysylltu os oes gen i ymholiad neu sylw ynglŷn â BBC Cymru Wales?
 3. Ydych chi'n cyhoeddi unrhyw ffeithiau a ffigurau am raglenni a gwasanaethau BBC Cymru Wales?
 4. Pwy sy'n rheoli BBC Cymru Wales?
 5. Ym mhle mae BBC Cymru Wales wedi ei leoli?
 6. Lle mae dod o hyd i wybodaeth am y swyddi sydd ar gael gyda BBC Cymru Wales?
 7. All y BBC roi arian neu roddion eraill at achosion da?
 8. Lle mae cael rhagor o wybodaeth am amserlenni BBC Cymru Wales?
 9. Hoffwn weld rhaglen a ddarlledwyd mewn rhannau eraill o'r DU - pryd fydd hi'n cael ei dangos?
 10. Oes modd i mi gael copi o raglen BBC Cymru Wales?
 11. Ydy'n bosibl i mi gysylltu ag un o gyflwynwyr neu raglenni BBC Cymru Wales?
 12. Hoffwn gael help wrth ddysgu Cymraeg - a oes modd i BBC Cymru Wales fy helpu?
 13. A oes modd i mi dderbyn BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales ar Radio Digidol DAB yn fy ardal i? 
 14. Oes modd i mi wylio rhaglenni BBC Cymru arlein?

Cyn cysylltu â ni...

Rydym yn derbyn cannoedd o negeseuon bob wythnos. Cyn cysylltu â ni, efallai fod yr ateb yr ydych chi eisiau yma.

Mae hi’n costio’r un faint i ffonio rhifau 0370 (cyfradd ar draws y DU) â chodau daearyddol 01/02. Gellir recordio galwadau at ddibenion hyfforddiant. Mae galwadau i 0870 yn costio hyd at 6c y funud o linell BT (gall gwmnïau eraill a ffonau symudol amrywio).

^ Back to top

Sut mae modd cysylltu os oes gen i ymholiad neu sylw ynglŷn â BBC Cymru Wales?

Os nad ydych yn dod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn yn y rhestr yma, cysylltwch gyda ni drwy'r ffurflen arlein, ffoniwch 03703 500 700 (Llun-Gwener 9.30 y bore tan 7.30 yr hwyr), neu ysgrifennwch at Gwasanaethau'r Gynulleidfa BBC Cymru Wales, Bangor LL57 2BY. Mae hwn yn wasanaeth dwyieithog felly mae croeso i chi gysylltu yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

Yn anffodus nid yw'n bosibl i ni ymateb yn bersonol i bob sylw, ond rydyn ni'n gwerthfawrogi unrhyw adborth ac yn cofrestru pob sylw yn ofalus er sylw'r timau golygyddol a'r rheolwyr.

^ Back to top

Ydych chi'n cyhoeddi unrhyw ffeithiau a ffigurau am raglenni a gwasanaethau BBC Cymru Wales?

Gweler adroddiadau o dan Sut Rhedir Ni yn y safle hon.

^ Back to top

Pwy sy'n rheoli BBC Cymru Wales?

Gweler pwy ydyn ni o dan Sut Rhedir Ni yn y safle hon. Mae'r BBC yng Nghymru yn atebol i'r gynulleidfa drwy Cyngor Cynulleidfa Cymru.

^ Back to top

Ym mhle mae BBC Cymru Wales wedi ei leoli?

Mae ein pencadlys yn Llandaf yng Nghaerdydd ac mae stiwdios a swyddfeydd hefyd ym Mangor, Wrecsam, Aberystwyth, Llanelwedd, Abertawe a Chaerfyrddin. Mae staff hefyd mewn amryw o leoliadau eraill yng Nghymru.

^ Back to top

Lle mae dod o hyd i wybodaeth am y swyddi sydd ar gael gyda BBC Cymru Wales?

Ewch i bbc.co.uk/careers am wybodaeth am swyddi yn y BBC ac am brofiad gwaith. 

^ Back to top

All y BBC roi arian neu roddion eraill at achosion da?

Yn anffodus, oherwydd bod y BBC yn cael ei ariannu gan ffi'r drwydded nid yw'n bosib i ni roi eitemau fel gwobrau na rhoddion ariannol fel arfer, hyd yn oed at achosion da, ag eithrio nifer fechan iawn o apeliadau elusennol ac achosion sydd â chysylltiad agos â darlledu.

^ Back to top

Lle mae cael rhagor o wybodaeth am amserlenni BBC Cymru Wales?

Mae amserlenni llawn gwasanaethau teledu BBC Cymru ar gael ar bbc.co.uk/tv, neu ewch i s4c.co.uk/c_listings.shtml ar gyfer amserlen S4C. Gallwch weld amserlen BBC Radio Cymru ar bbc.co.uk/radiocymru/amserlen ac amserlen BBC Radio Wales ar bbc.co.uk/radiowales/programmes/schedules/fm.

^ Back to top

Hoffwn weld rhaglen a ddarlledwyd mewn rhannau eraill o'r DU - pryd fydd hi'n cael ei dangos?

Mae amserlenni BBC One a BBC Two weithiau'n amrywio yng ngwahanol rannau'r DU. Gallwch chwilio bbc.co.uk/tv ar gyfer amseroedd rhaglenni neu mae'n bosib bod y rhaglen ar gael ar BBC iPlayer.

^ Back to top

Oes modd i mi gael copi o raglen BBC Cymru Wales?

Dim ond pan maen nhw ar gael yn fasnachol y mae modd cael copïau o raglenni a chyfresi'r BBC. Dylech wneud ymholiadau gyda masnachwyr lleol neu arlein i weld a ydy rhaglen benodol wedi ei ryddhau'n fasnachol.  Gwybodaeth bellach... 

Mae'n ddrwg gennym ni siomi selogion High Hopes ond nid yw'r gyfres hon wedi ei rhyddhau'n fasnachol. 

Mae rhaglenni a ddarlledwyd yn ystod y 7 diwrnod diwethaf yn aml ar gael ar safle BBC iPlayer.

^ Back to top

Ydy'n bosibl i mi gysylltu ag un o gyflwynwyr neu raglenni BBC Cymru Wales?

Gallwch gysylltu'n uniongyrchol gyda rhai rhaglenni drwy eu gwefannau ac mae nifer yn gwahodd pobl i gysylltu drwy gyfeiriad e-bost, cyfeiriad post neu rif ffôn penodol. Chwiliwch am y rhaglen dan sylw ar wefan bbc.co.uk/programmes.

^ Back to top

Hoffwn gael help wrth ddysgu Cymraeg - a oes modd i BBC Cymru Wales fy helpu?

Mae safle Learn Welsh BBC Cymru yn cynnig nifer o gyfleusterau arlein ar gyfer dysgwyr. Ewch i bbc.co.uk/wales/learnwelsh.

^ Back to top

A oes modd i mi dderbyn BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales ar Radio Digidol DAB yn fy ardal i? 

Er mwyn cael rhestr o'r gorsafoedd DAB sydd ar gael yn eich ardal chi, rhowch eich côd post i mewn ar safle bbc.co.uk/reception/digitalradio.

Dim ond mewn ardaloedd lle mae rhanbarth (multiplex) DAB masnachol y mae BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales i'w cael. Ar hyn o bryd mae pedwar rhanbarth yn weithredol yng Nghymru - sef rhanbarth ardal Gogledd Ddwyrain Cymru a Gorllewin Swydd Gaer, ardal Caerdydd a Chasnewydd, ardal Abertawe a Chanolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae trwydded leol DAB ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru wedi ei gyflwyno gan Ofcom. Pan fydd y gwasanaeth hwn yn cychwyn yn 2014 bydd 150,000 o gartrefi yn yr ardal hon yn gallu gwrando ar BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru ar DAB ynghyd â rhai gorsafoedd masnachol lleol. Yn anffodus nid oes dyddiad pendant ar gyfer cychwyn y gwasanaeth ar hyn o bryd.

Gallwch ddarllen am ddatblygiadau ar y gwefannau canlynol:

^ Back to top

Oes modd i mi wylio rhaglenni BBC Cymru arlein?

Ewch i BBC iPlayer am ddewis eang o raglenni teledu a radio a ddarlledwyd yn ystod y 7 diwrnod diwethaf.

^ Back to top

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.