Newyddion Comisiynu

Ein nod

Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i gynhyrchu cynnwys rhagorol ac i ddifyrru ein cynulleidfaoeddNick Andrews

Nick Andrews

Mae Nick Andrews yn amlinellu ei weledigaethau ar gyfer comisiynu.

Cyfle Comisiynu Teledu Iaith Saesneg

 

Yn ôl ym mis Chwefror soniais fod BBC Cymru Wales yn awyddus i ddod â hanes byw yn ôl i’r rhwydwaith, ddeng mlynedd ar ôl darlledu Coal House.

Rydym yn chwilio am syniad ar gyfer cyfres flaengar a all ennyn dychymyg y gynulleidfa yn yr un modd ag y gwnaeth Coal House - ac adrodd straeon sy’n rhoi’r gorffennol o fewn hyd braich i’r presennol.

Fel Coal House, bydd yn gynnes ac yn llawn hiwmor ac emosiwn go iawn - ac yn dysgu rhywbeth am bwy ydym ni nawr.

Ers i’r tri theulu cyntaf symud i Stack Square ym Mlaenafon ddeng mlynedd yn ôl, rydym wedi gweld pobl go iawn yn cael eu hanfon i slymiau Llundain Oes Fictoria, yn cael eu gorfodi i ymuno â’r Gwasanaeth Milwrol neu eu hannog i fwyta chwe degawd o ddietau a chiniawau.

Felly i ba gyfeiriad y gallem fynd nesaf? Sut gallwn ni ddod o hyd i ffyrdd newydd o wneud hanes byw yn adloniant oriau brig? Pa straeon sy’n aros i'w hadrodd?

Mae angen i’r holl gynigion gael eu cyflwyno drwy BBC Pitch a hoffem eu derbyn erbyn hanner dydd ddydd Mercher 5 Gorffennaf.