Adroddiadau, ffeithiau a ffigurau

Arolwg Blynyddol 2014-2015

Ein hymrwymiad yw dweud hi fel y mae ac i fwrw golwg ar bob twll a chornel o fywyd Cymru.Rhodri Talfan Davies, Director / Cyfarwyddwr

Mae'r Bwrdd Rheoli wedi cyhoeddi arolwg o raglenni a gwasanaethau BBC Cymru ar gyfer 2014-15.

 

Prif lun: A Poet in New York.  BBC / Modern Television 

 

Mae Cyngor Cynulleidfa Cymru hefyd wedi cyhoeddi ei Arolwg Blynyddol o'r BBC yng Nghymru am yr un cyfnod ar wefan Ymddiriedolaeth y BBC.  

 

Arolygon blaenorol

2013-14

 

2012-13

 

2011-12

 

2010-11

 

2009-10

 

2008-09