Mae'r BBC yng Nghymru yn atebol i chi'r gynulleidfa drwy Gyngor Cynulleidfa Cymru (CCC). Mae hwn yn cwrdd bob mis, yn cyflawni ystod eang o weithgareddau i fonitro barn y cyhoedd am y BBC ac yn adrodd i Ymddiriedolaeth y BBC am bryderon a barn cynulleidfaoedd yng Nghymru ar wasanaethau'r BBC.