Rheoli BBC Cymru Wales

Mae’r BBC yn cael ei redeg gan ei Fwrdd ac yn cael ei reoleiddio gan Ofcom. Yn cynnwys cyfarwyddwyr anweithredol a swyddogion gweithredol y BBC, mae’r Bwrdd yn gyfrifol am lywodraethu a rheolaeth weithredol y BBC. Mae gan Fwrdd y BBC hefyd aelod gyfarwyddwr anweithredol dros Gymru i gynrychioli buddiannau’r genedl (i’w benodi).

Bwrdd Rheoli BBC Cymru Wales

Mae'r Cyfarwyddwr Rhodri Talfan Davies yn cadeirio'r Bwrdd Rheoli, sy'n cydlynu gweithgareddau dydd i ddydd yr adrannau unigol.